Extra sociale beleidsmaatregelen gevraagd

05/03/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV, en ACLVB willen dat de Vlaamse regering onmiddellijk bijkomende maatregelen neemt om de sociale gevolgen van de crisis te milderen. Concreet stellen ze een gevoelige verbetering voor van de bestaande premieregeling ‘arbeidsherverdeling’ in bedrijven.


Economische crisis

De crisis deint verder uit. Niet alleen tijdelijke werknemers maar ook meer en meer ‘vaste’ werknemers worden het slachtoffer van herstructureringen of faillissementen.

Op bedrijfsniveau zoeken de sociale partners naar mogelijkheden om ontslagen te beperken, onder meer via formules van arbeidsherverdeling.

Als vakbonden vinden we dit een goede zaak, in de eerste plaats voor de getroffen werknemers. Ook de bedrijven hebben er voordeel bij om talent en ervaring maximaal in huis te houden.

Arbeidsherverdeling

De overheden moeten dergelijke onderhandelde arbeidsregelingen faciliteren. Zowel op federaal niveau als op Vlaams beleidsniveau bestaan er een aantal maatregelen.

Op federaal niveau gaat het onder meer om de bijdrageverlaging arbeidsherverdeling (tegemoetkoming werkgever).

Op Vlaams niveau zijn er de aanmoedigingspremies arbeidsherverdeling in het kader van bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering (tegemoetkoming werknemer).

De werknemer moet zijn arbeidsduur verminderen met ten minste 10 % van de voltijdse arbeidsregeling en na vermindering nog minstens 50 % van de voltijdse regeling werken.

De premie kan gedurende maximum 2 jaar worden toegekend en bedraagt::

  • 46 euro bruto (vermindering tot halftijdse betrekking),
  • 87 euro bruto (arbeidsduurvermindering met minimum 20 %),
  • of 58 euro bruto (vermindering tussen 10 en 20 %).

Relancebeleid

De premieregeling kent vandaag amper succes.

Daarvoor zijn de voorwaarden wellicht te stringent, maar vooral de premiebedragen zijn veel te laag. Nochtans is er in de huidige crisiscontext op de werkvloer toenemende behoefte aan dergelijke premies.

Vlaams ACV, ABVV en ACLVB stellen voor dat de aanvraagprocedures vereenvoudigd worden en de premiebedragen gevoelig worden opgetrokken.

Zo moet inkomensverlies maximaal worden vermeden, kunnen ervaring en scholing toch in het bedrijf gehouden worden en moeten werknemers niet gedwongen worden hun individuele rechten op tijdskrediet aan te spreken.

Dergelijke anti-crisismaatregel past ook perfect binnen het relancebeleid van de Vlaamse overheid maar is er één van sociale aard, terwijl de nadruk nu bijna uitsluitend ligt op economische steunmaatregelen.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering