Lopen slachtoffers van herstructurering jobkorting mis?

15/12/2008 Persbericht - Het Vlaams ABVV dringt aan op een bijsturing van de jobkorting zodat werknemers met een laag inkomen, mensen die door herstructurering worden getroffen of tijdelijke werklozen niet uit de boot vallen.


Het Vlaams Parlement spreekt zich op woensdag 17 december 2008 uit over de begroting en zijn modaliteiten voor 2009. De veelbeloofde jobkorting komt hier ook aan bod.

Het Vlaams ABVV dringt aan op een bijsturing zodat werknemers met een laag inkomen, mensen die door herstructurering worden getroffen of tijdelijke werklozen niet uit de boot vallen, of pas na jaren via hun aanslagbiljet het positief effect zouden ondervinden.

De Vlaamse de regering wil nu juist in februari 2009 dit voordeel in één keer toekennen. Zonder ons hier principieel uit te spreken over de Vlaamse jobkorting ‘an sich’, zien we toch een aantal praktische problemen en onrechtvaardige gevolgen: 

1.
Een uitkering van 250 of 300 euro voor de allerlaagste inkomens in één keer uitkeren in februari 2009, zal voor veel mensen een slag in het water zijn (de tijdelijke werklozen, mensen met extreem laag inkomen die bijv. een laag bedrag aan bedrijfsvoorheffing moeten betalen die maand, zullen bij de verrekening van die jobkorting het resterend bedrag - waar ook zij recht op hebben - pas bij hun aanslagbiljet van 2010 kunnen ”aanvragen”).

2.
Met de vele herstructureringen en economische werkloosheidsperiodes zullen heel wat werknemers niet in aanmerking komen voor de Vlaamse jobkorting die in februari 2009 wordt verrekend, omdat hun loon op dat moment te laag is of gewoon omdat ze teruggevallen zijn op een uitkering.

3.
Het Vlaams ABVV heeft dit reeds aangekaart bij de Vlaamse regering en pleit op zijn minst voor een snelle monitoring van deze maatregel opdat dergelijke onrechtvaardigheden in de toekomst zouden worden vermeden. 

4.
Het Vlaams ABVV heeft vroeger reeds voorgesteld het voordeel (250 of 300 euro per werkende persoon) te spreiden over 2009, maar er kan ook aan andere pistes worden gedacht, bijv. de uitbetaling van dit voordeel (de niet inhouding van een deel van de bedrijfsvoorheffing) te voorzien in de maand dat het vakantiegeld wordt uitbetaald. Maar ook andere creatieve oplossingen moeten mogelijk zijn. Lineaire ondoordachte maatregelen zijn uit den boze.

We dringen er bij het Vlaams Parlement dan ook op aan om bij de begrotingsbesprekingen van 17 december 2009 onze verzuchtingen mee te nemen in het debat. Het is onaanvaardbaar dat hele groepen werkenden van dit voordeel verstoken zouden blijven - tijdelijk of helemaal - net nu we in een crisissituatie leven.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

jobkorting