Vennootschapsbelasting: niet regionaliseren, wel harmoniseren

27/05/2008 Persbericht - Unizo, Voka en VKW pleiten opnieuw voor een regionalisering van de vennootschapsbelasting. Dat zou onvermijdelijk leiden tot een neerwaartse concurrentiespiraal tussen de regio’s, ten koste van overheidsmiddelen voor belangrijke maatschappelijke noden. Precies daarom pleiten Vlaams ABVV en ACLVB in een gezamenlijke reactie voor een harmonisering op Europees niveau.


Het is ondertussen wel bekend dat een aantal Vlaamse werkgeversorganisaties voorstander zijn van een regionalisering van de vennootschapsbelasting.

Als vakbonden blijven we daar vierkant tegen omwille van volgende argumenten:

1. Zo’n maatregel leidt onvermijdelijk tot een neerwaartse concurrentiespiraal tussen de regio’s.

Het basistarief (van 20 %) wordt daarbij het richtcijfer waarop de regio’s zich zullen oriënteren, want de ene regio zal niet willen onderdoen voor de andere.

Dit is nu al het geval - op een kleinere schaal - voor de onroerende voorheffing op materieel en outillage, voor de successierechten, voor de verwerving van familiale bedrijven en voor de lokale belastingen.

2. Het gaat de werkgeversorganisaties niet zozeer om het voeren van een regionaal beleid, maar wel om de belastingen op ondernemingen maximaal te verlagen.

Na de aanval op de ‘resultaatonafhankelijke’ belastingen of pestbelastingen (want niet in relatie tot de bedrijfsresultaten) wordt nu het offensief versterkt richting resultaatafhankelijke belastingen.

Dat die al laag zijn als je rekening houdt met de vele kortingen en niet in het minst met de notionele intrestaftrek, wordt daarbij zedig verzwegen. Het effectieve tarief in België bedraagt 26% en volgens sommige enquêtes van de Nationale Bank voor een representatief staal van ondernemingen gaat het om… 16%.

Wie moet opdraaien voor die minderinkomsten wordt evenmin met naam genoemd. Dat zal wel een zorg zijn voor de politiek.

3. Eens te meer kiezen de werkgeversorganisaties voor kostenconcurrentie.

Mooiste bewijs is hun pleidooi om subsidies dan maar af te schaffen. Ecologiepremies en innovatiesteun zijn plots niet meer nodig. En straks misschien de opleidingssteun. Alsof bedrijven van klein tot groot dit nu allemaal spontaan zullen doen!

Internationale vergelijkingen leren nochtans dat we, wat bedrijfsinvesteringen in innovatie, O&O en opleidingen betreft, zeker niet aan de top staan.

4. Om te vermijden dat regio’s en landen binnen de Europese Unie elkaar vooral op kosten concurreren en om te vermijden dat de overheden broodnodige middelen ontberen om te investeren in maatschappelijke noden, zijn Vlaams ABVV en ACLVB voorstander van een harmonisering van de bedrijfsbelastingen op Europees niveau. Met het Europees Vakverbond pleiten we alvast voor een minimumtarief.

Zoek op trefwoord

vennootschapsbelasting