Geen naakte ontslagen bij ABVV

15.01.2008 - In De Standaard van vandaag verscheen een artikel onder de titel ‘Het ABVV moet zelf afdanken‘. Deze titel zorgde voor opschudding en is op zijn minst misleidend.


De aanhoudende daling van de werkloosheid zorgt er inderdaad voor dat een aantal personeelsleden van de werkloosheidsdiensten in de regio’s Mechelen-Kempen, West-Vlaanderen en Namen overtollig zijn geworden. Deze drie diensten kregen een erkenning als bedrijf in moeilijkheden, niet het ABVV in zijn geheel.

Het gaat in totaal om 26 mensen op een duizendtal werknemers die tewerkgesteld zijn in de werkloosheidskassen. Voor die 26 mensen werd geen enkel naakt ontslag toegepast. In het kader van bedrijf in moeilijkheden gingen zij met vervroegd brugpensioen.

Wanneer de werkloosheid daalt, is het ABVV uiteraard verheugd. Zelfs als het dan zijn werkloosheidskassen moet reorganiseren of afslanken.

Ter herinnering: de werkloosheidsdiensten van de vakbonden hebben een statuut sui generis omdat ze erkend zijn als uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, in opdracht van de overheid. Die werkloosheidskassen zijn verplicht een aparte boekhouding bij te houden, los van de vakbondswerking. Die boekhouding wordt gecontroleerd door de RVA en het Rekenhof.
Alle uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen worden bovendien maandelijks gecontroleerd door de RVA.

Zoek op trefwoord

ontslagen