Laat vooral de minder begoeden genieten van het overschot van minister Van Mechelen

19.11.2007 - Het Vlaams ABVV vindt dat de Vlaamse regering zich niet mag scharen achter het voorstel van minister Van Mechelen om de schulden van de Vlaamse gemeenten met 600 miljoen euro te delgen. Dat kan in geen geval op een lineaire manier. De opbrengsten van zo’n operatie moeten allereerst besteed worden aan de minst begoeden.


Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen zou een begrotingsoverschot van 600 miljoen euro aan de gemeenten willen schenken. De gemeenten hebben 8 à 9 miljard euro schulden, dus dat komt goed van pas.

Maar het Vlaams ABVV heeft toch enkele bedenkingen bij zo’n maatregel, die trouwens niet 100% is doorgepraat in de regering en die volgens ons ook voorbij gaat aan het principe van rechtvaardige belasting en verdeling van de lusten.

Belangrijker noden

Er zijn geen redelijke argumenten te vinden voor een lineaire maatregel die elke inwoner 100 euro schenkt, zowel in rijke als in arme gemeenten. Het Vlaams ABVV vindt dat er belangrijker noden zijn dan cadeaus uit te delen aan alle gemeenten zonder enig onderscheid.

We herhalen onze vraag om het in 2006 ingevoerde OMNIO-statuut - dat een volledig gerechtvaardigde uitbreiding inhoudt van het aantal begunstigden van verhoogde sociale voordelen van het oude WIGW-systeem - ook toe te passen op diensten die de gemeenten aanbieden.

Op gemeentelijk vlak zouden mensen met een laag inkomen kunnen genieten van een sociaal tarief bij buitenschoolse kinderopvang, van verminderd of geen inschrijvingsgeld bij PWA, lagere huurprijzen, kortingen voor milieubelastingen, gratis huisvuilzakken enz. De jongste armoedecijfers - vooral bij alleenstaanden met of zonder kinderen en bij ouderen - verantwoorden deze maatregelen.

Bovendien herhalen we onze vraag om het OMNIO-statuut automatisch toe te kennen aan wie er recht op heeft. Dit vergt overleg op alle institutionele niveaus.

Lastenverlagingen

De werkgeversorganisaties vragen een fiscaal pact met de gemeenten. Dat moet de voorbode zijn van lastenverlagingen aan bedrijven, al dan niet door de Vlaamse overheid gecompenseerd.

Dat belastingen worden herbekeken die niet meer van deze tijd zijn en die een duidelijk remmende invloed hebben op het bedrijfsleven en de tewerkstelling in gemeente en streek, kan geen onoverkomelijke optie zijn.

Maar ook burgers worden in de lokale fiscaliteit vaak geconfronteerd met forfaitaire en niet altijd even zinvolle belastingen. En dat wil het Vlaams ABVV in dit verhaal evenzeer benadrukken.

Contact

  • Maureen Verhue - Adviseur Studiedienst - 02 506 82 24

Lees ook

Zoek op trefwoord

armoede begroting