Vlaams ABVV vraagt leefbare minimumpensioenen

16.10.2007 - Minimumpensioen mag niet lager zijn dan inkomen na loonbeslag.

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober wil ABVV-Senioren de aandacht vestigen op het feit dat het voor 1 op 4 gepensioneerden een maandelijkse heksentoer aan het worden is om de eindjes aan mekaar te knopen. Langer leven staat voor hen gelijk met proberen overleven.


Leefbaarheid

Wie heel zijn leven gewerkt heeft, heeft evenwel recht op een leefbaarheidsgarantie. Daaronder verstaan we een pensioen waarmee men minstens minimaal kan deelnemen aan alle aspecten van het huidige maatschappelijke leven. Dit betekent ook: soms eens vrienden kunnen ontvangen, een geschenkje kopen voor het kleinkind, op stap gaan met de plaatselijke vereniging, enz.

Het minimumpensioen voor iemand die heel zijn leven gewerkt heeft, moet dan ook dringend omhoog. Het minimumpensioen mag niet lager liggen dan wat de wetgever zelf beschouwt als de grens van wat leefbaar is: het loon dat men overhoudt na een loonbeslag. Dit bedraagt momenteel € 928.

* * *

Ook andere maatregelen zijn nodig om de armoede bij gepensioneerden weg te werken. Wij denken onder meer aan:

Een maximumfactuur voor de huur

Mensen met de minste middelen en de minste macht worden het meest geconfronteerd met huurprijzen die boven de 30% van hun inkomen uitkomen. Voor die mensen is een huursubsidie nodig die gekoppeld is aan de ‘kwaliteit’ die een verhuurder te bieden heeft.

Automatische toekenning van rechten

Veel mensen kennen hun rechten niet of weten niet hoe ze er aanspraak kunnen op maken. Die rechten moeten dan ook automatisch toegekend worden.

Hogere koopkracht door consumentenbescherming

Elektriciteit, kabel, gsm: wie raakt nog wijs uit het aanbod van de leveranciers? Wetgevend werk is nodig zodat leveranciers op een begrijpelijke, eerlijke, vergelijkbare en doorzichtige manier informatie verschaffen, zodat onder meer ouderen met kennis van zaken een keuze kunnen maken.

Fiscale premie tegenover fiscale aftrek

Van het plaatsen van zonnepanelen tot het aankopen van dienstencheques: het levert fiscale aftrek op. Maar als je zo arm bent dat je niet eens belastingen betaalt, dan kan je van zo’n aftrek niet genieten. De arme bejaarde die een klusjesman nodig heeft, omdat hij het zelf niet meer kan, zal meer betalen dan zijn rijke buur die met een dienstencheque “tijd voor zichzelf” koopt…

Gelijkgestelde dagen

Gemiddeld werkt een werknemer 36,6 jaar. Maar een volledig pensioen vereist 45 werkjaren. Daarom zijn “gelijkgestelde dagen” heel belangrijk. En mensen die zorgtaken op zich genomen hebben, leverden prestaties die voor de overheid kostenbesparend waren: van minder kinderkribben tot minder rusthuizen. Zij hebben ook recht op gelijkgestelde dagen.

En last but not least

De tijd loopt. Een sociale correctie bij de mensen met de oudste pensioenen moet binnen de huidige legislatuur verwezenlijkt worden.

* * *

Lees hier de volledige tekst met 20 concrete eisen (pdf 45 kb).

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

pensioenen