Vlaams ABVV verontwaardigd over vergoelijking herstructurering Janssen Pharmaceutica

19.09.2007 - Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica zet 688 werknemers aan de deur. Dat is een drama voor vele honderden gezinnen die nu in financiële moeilijkheden dreigen te geraken. Het begrip dat sommige media opbrengen voor deze zware herstructurering is dan ook ongepast.


De winst is nooit genoeg

Ook bij een betere economische conjunctuur zijn herstructureringen blijkbaar een permanent gegeven geworden. De herstructurering van Janssen Pharmaceutica bewijst dat ook in een financieel gezond bedrijf werknemers geen zekerheid meer hebben.

Het bedrijf zit immers niet in slechte papieren: vorig jaar maakte het, op een omzet van 2 miljard euro, een fenomenale winst van 200 miljoen euro. Maar voor de aandeelhouders is dat nog niet genoeg.

Arbeidsvoorwaarden onder druk

Om de kosten te drukken gaat Janssen Pharmaceutica bijzonder driest te werk.

Werknemers uit de ondersteunende diensten zullen via outsorcing naar een andere firma overgaan die dan voor Janssen Pharmaceutica zal werken. Dat belooft weinig goeds voor hun loon- en arbeidsvoorwaarden.

Werknemers zijn slachtoffer

De ontslagen bij Janssen Pharmaceutica treffen honderden gezinnen. Dat zelfs de hoge graad van geschooldheid geen garantie is op behoud van tewerkstelling is onrustwekkend. Voor hen is het nu bang afwachten wat de toekomst zal brengen.

Velen stellen deze herstructurering voor als “normaal”. Het Vlaams ABVV vraagt dat men minstens evenveel begrip opbrengt voor de ontslagen werknemers, die de eerste slachtoffers van deze herstructurering zijn.

Sociaal plan

De ontslagen werknemers dreigen in ernstige financiële moeilijkheden te geraken. Een goede begeleiding in de zoektocht naar nieuw werk én een stevig sociaal vangnet voor wie niet onmiddellijk elders aan de slag kan, zijn dan ook prioritair.

Wie buiten zijn wil om werkloos wordt door een herstructurering, dikwijls na vele jaren dienst, als “sociaal profitariaat” bestempelen, getuigt overigens van weinig respect.

Het Vlaams ABVV vraagt:

  • dat men sociale begeleiding van werknemers niet als “sociale oplichting” (dixit Het Nieuwsblad) voorstelt, maar er evenveel begrip voor opbrengt als men vandaag doet voor de beslissing van het management om te “ontvetten” (dixit De Tijd);
  • dat de toekomstige federale regering niet verder raakt aan het opvangnet voor (oudere) werknemers zoals de brugpensioenen;
  • dat de Vlaamse regering in overleg met de sociale partners haar hertewerkstellings-beleid waar nodig versterkt en nagaat hoe ze de.getroffen regio (Antwerpse Kempen) kan bijstaan, waar nog andere herstructureringen op til zijn (Siemens, De Ster…).

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

herstructureringsbeleid