Rechter veroordeelt racistische werkgever

29.05.2007 - In een zaak waarbij een zaakvoerder van een horecazaak uit Beveren op de C4 van een werknemer van buitenlandse oorsprong racistische taal vermeld had, heeft nu ook het Arbeidshof van Gent geoordeeld dat het om een willekeurig ontslag gaat. Het betrokken personeelslid is lid van het ABVV, dat mee aan de basis lag van deze rechtszaak.


Wat voorafging

Op 2 september 2000 wordt een medewerker van een horecazaak ontslagen wegens dringende reden. Aanleiding is een dispuut met de zaakvoerder over gepresteerde overuren.

Op het C4-formulier vermeldt de werkgever als reden van ontslag: “Kan zich niet aanpassen aan het land. Zou beter teruggestuurd worden naar de boesboes waar mensen elkaar aanvallen”.

Veroordeling

Het ABVV stelde zich samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding burgerlijke partij voor de strafrechter. De werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens beledigende en racistische taal.

Het ABVV voerde ook een procedure voor de arbeidsrechtbank om het ontslag zelf aan te vechten.

Eveneens met succes: het arbeidshof oordeelde in zijn arrest van 9 mei 2007 dat er geen bewijs was van de ontslagredenen die de werkgever had ingeroepen en dat de werkgever niet kon aantonen dat het ontslag veroorzaakt werd door het gedrag van de werknemer. De ontslagen werknemer krijgt een schadevergoeding van zes maanden loon.

Reactie ABVV

Het ABVV is bijzonder verheugd over deze uitspraak.

Niet alleen omdat recht gesproken is over een ontslag waarbij de werkgever op een bijzonder mensonterende manier tewerk is gegaan met racistische argumenten. Maar ook omdat het Arbeidshof in zijn arrest alle andere ingeroepen drogredenen als niet bewezen verwerpt en dat ook uitvoerig motiveert.

Deze veroordeling is een concreet resultaat van het samenwerkingsprotocol dat het ABVV met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft afgesloten. En ook een pluim op de hoed van iedereen die begaan is met gelijke kansen.

Contact

  •   -  - 

Andere sites

Zoek op trefwoord

racisme