Voldoende risicokapitaal, maar te weinig innovatieve ideeën in Vlaanderen

Vlaams ACV en ABVV vragen evaluatie van het risicokapitaalbeleid

19/06/2007 - Om de innovatieve slagkracht van het Vlaamse bedrijfleven te verhogen lanceerde de Vlaamse Regering in 2005 het Arkimedesfonds. En dit vanuit de vaststelling dat er in Vlaanderen te weinig risicokapitaal aanwezig is. Schattingen spraken over een tekort van 80 miljoen euro.


Het Arkimedesfonds heeft de taak om kredieten te verschaffen aan jonge, beloftevolle, innovatieve KMO’s met een hoog groeipotentieel, die geen beroep kunnen op de traditionele financieringskanalen van banken en andere reguliere kredietinstellingen. Met dit vers kapitaal kunnen jonge KMO’s nieuwe producten of processen ontwikkelen, overnames realiseren of hun financiële structuur verbeteren.

Om private beleggers warm te maken om te investeren in het risicokapitaalfonds kent het Vlaams Gewest een aantal voordelen toe.  In ruil voor een investering in het Arkimedesfonds krijgt de belegger gedurende de eerste vier jaar een belastingsvoordeel van 35% (8,75% jaarlijks) op het intekenbedrag. Bovendien verleent de Vlaamse overheid een waarborggarantie van 90 tot 100% op de uitgegeven obligaties en aandelen.

De totale beschikbare investeringsmiddelen in het kader van Arkimedes bedragen 202 miljoen euro. Van deze 202 miljoen werd 110 miljoen euro opgehaald bij het grote publiek. De andere helft is afkomstig van professionele investeerders. Tot nu toe werd slechts een fractie hiervan effectief geïnvesteerd in risicodragende projecten en ondernemingen. Het gaat om een bedrag van 16 miljoen euro, of 8% van de totale beschikbare middelen. Dit betekent dat meer dan 80 % van de investeringsmiddelen niet actief worden ingezet. Die 80% leveren wél een jaarlijks belastingvoordeel op voor de belegger.

Het Vlaams ABVV en het Vlaams ACV stellen vast dat er vandaag geen tekort aan risicokapitaal is. Vlaanderen lijdt eerder een gebrek aan risicovolle, kwalitatieve innovatieve ideeën en ondernemingsprojecten. De Arkimedes-regeling lijkt hierdoor een fiscaal voordelig instrument voor beleggers te worden in plaats van een doelmatig investeringsinstrument dat ten dienste staat van de versterking van het Vlaamse economische weefsel en de groei van de werkgelegenheid in Vlaanderen.

Het Vlaams ACV en het Vlaams ABVV willen dat het risicokapitaalinstrumentarium naar de toekomst toe op een meer efficiënte manier wordt ingezet, zodat er een hefboomeffect voor de creatie van ondernemingen met groeipotentieel ontstaat en de geïnvesteerde middelen een zo groot mogelijke maatschappelijke toegevoegde waarde tot stand brengen.
Wij dringen daarom aan op een grondige evaluatie van de diverse overheidsinstrumenten ter ondersteuning van de risicokapitaalmarkt in Vlaanderen, en dit met betrokkenheid van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Lees ook

Zoek op trefwoord

risicokapitaal