Vlaams ABVV wil meer sociale voordelen voor lage inkomens

30.05.2007 - Vanaf 1 juli 2007 betalen zo’n 800.000 landgenoten minder voor hun medische zorgen. Het nieuwe Omnio-statuut verlaagt de persoonlijke bijdrage (het remgeld) voor iedereen met een laag inkomen.

Het Vlaams ABVV vraagt nu dat alle mensen met het Omnio-statuut ook van alle andere sociale voordelen kunnen genieten van het WIGW-statuut.


Wie heeft recht op het Omnio-statuut?

Alle werklozen én werkenden met een laag inkomen: 

  • jaarlijks bruto inkomen: max. € 13.312,80 vermeerderd met € 2.464,56 per persoon ten laste; 
  • bij de berekening van het inkomen wordt ook rekening gehouden met het Kadastraal Inkomen van de eigen woning (al blijft dit uiteraard een beperkte vermogenstoets). 
  • In totaal zouden in ons land zo’n 800.000 mensen dit Omnio-statuut krijgen.

Omnio-statuut op elk niveau respecteren

Het Omnio-statuut geldt enkel voor medische kosten. Een bezoekje aan het hospitaal, de dokter, tandarts, kinesist of apotheker wordt dus goedkoper.

Aan het WIGW-statuut zitten echter nog tal van andere sociale voordelen vast, zoals lagere of sociale tarieven. Die extra sociale voordelen gelden niet voor wie een Omnio-statuut heeft.

Tijdens de week voor duurzame mobiliteit (mei 2007) pleitte het ABVV er al voor het verminderde tarief voor trein en bus ook toe te kennen aan iedereen met een Omnio-statuut, ook om eventuele werkloosheidsvallen zoveel mogelijk te beperken. Maar het gaat om meer dan om de tarieven van het openbaar vervoer.

Het gaat bijvoorbeeld ook om:

  • voor de Vlaamse zorgverzekering betalen rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming een lagere persoonlijke bijdrage (10 euro i.p.v. 25 euro);
  • voor buitenschoolse kinderopvang krijgen mensen met een WIGW-statuut in veel gemeenten een sociaal tarief;
  • personen met WIGW-statuut betalen geen inschrijvingsgeld voor PWA en in de meeste gemeenten geldt voor hen ook een lagere uurvergoeding;
  • WIGW’s krijgen voor milieubelastingen vaak kortingen en toelagen;
  • voor de waterdistributie krijgen WIGW’s vrijstelling om 'sociale redenen' indien er een bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt geïnd (die vervangt de afvalwaterheffing voor particulieren).

Wat wij willen

1. Het Vlaams ABVV vraagt dat de regelgeving die sociale voordelen toekent aan personen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming, geïnventariseerd én uitgebreid wordt naar alle mensen met een Omnio-statuut.

2. Meer algemeen moet onderzocht worden of het Omnio-inkomensniveau ook als referentiebedrag kan gehanteerd worden bij andere regelgeving (bijv. optrekken van de maximumgrens voor de studietoelage in het secundair onderwijs).

3. Het Vlaams ABVV vraagt dat de Vlaamse regering dit op een gecoördineerde manier aanpakt, over alle betrokken departementen heen, én dat ze de gemeenten aanspoort om hetzelfde te doen op lokaal niveau. Dit laatste moet een piste zijn binnen het voorziene fiscaal pact met de gemeenten.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

OMNIO-statuut