Jongeren willen werken

05/09/2006 Wij ABVV-Jongeren stellen vast dat de Spa-Voorzitter samen met ons ingaat tegen de voorstellen van VLD,UNIZO etc om de werkloosheidsvergoedingen in de tijd te beperken.


Het is goed dat werk een thema wordt in de verkiezingsstrijd want gemeenten hebben inderdaad hefbomen om een tewerkstellingspolitiek te voeren. De ‘schande van de jeugdwerkloosheid’ moet inderdaad dringend aangepakt worden.

ABVV-Jongeren beseft dat dit een verhaal van rechten en plichten is, maar benadrukt tevens dat jongeren al te vaak met de vinger gewezen worden terwijl vandaag te weinig werkgevers volwaardige jobs of stageplaatsen aan jongeren aanbieden.

Als blijkt dat het 13 Steden & Gemeentenplan Jeugdwerkloosheid vruchten afwerpt, verdient dit initiatief uitbreiding naar andere gemeenten die met hoge jeugdwerkloosheid te kampen hebben.

De VDAB moet daartoe de nodige mensen en middelen krijgen om veralgemeend de jeugdwerkloosheid aan te pakken.

De ABVV-Jongeren vinden het positief dat jongeren na zes maanden aan een job of een stageplaats worden geholpen en dus beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat , in geval van mislukking, deze jongeren na zes maanden recht hebben op de wachtuitkering
( met andere woorden verkorten wachttijd van 9 naar zes maanden).

 

Zoek op trefwoord

werkloosheidsuitkering