Lancering nieuwe campagne rond deeltijds leren en werken

Deeltijds op de schoolbank en deeltijds op de werkvloer...
Het werkt!

29/03/2007 ABVV-jongeren lanceren een nieuwe campagne rond alle vormen van deeltijds leren en werken. Met een website, brochures, flyers en affiches willen we jongeren enthousiasmeren voor en informeren over deze belangrijke onderwijsvorm en zijn mogelijkheden.


Deeltijds leren en werken verdient meer dan ooit onze aandacht, temeer omdat dit in het verleden veelal negatief werd voorgesteld en stiefmoederlijk behandeld. Jongeren in het deeltijds onderwijs zouden lui zijn en profiteren door zoveel mogelijk niets te doen. Het tegendeel is echter waar, vele van deze jongeren willen écht aan de slag gaan om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Tot nu toe kwam een aantal jongeren niet aan de bak doordat er gewoonweg te weinig stageplaatsen beschikbaar waren. Daar wordt ondertussen aan gewerkt door vele overheden en bedrijven.

Momenteel hebben de verschillende betrokkenen (vakbonden, overheden, bedrijven, onderwijs) steeds meer aandacht voor de verschillende vormen van deeltijds leren en werken. Deze systemen verdienen immers een goede aanpak en ondersteuning, vermits ze jongeren zéér goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ook vanuit het beleid is men gaan beseffen dat deze vorm van onderwijs een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben. Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke ontwikkelt momenteel een nieuw Decreet voor deeltijds onderwijs. Hierbij staat een optimale afstemming van de bestaande deeltijdse leersystemen centraal: het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO), de erkende vorming en de Syntra-leertijd. Ook het voltijds engagement speelt hierbij een belangrijke rol. Dit betekent evenwel ook dat er voldoende stageplaatsen ter beschikking moeten zijn zodat de jongeren het onderwijs effectief met praktijkervaring kunnen combineren en dus minder snel ontgoocheld zullen afhaken.

ABVV-jongeren heeft enkele aandachtspunten bij de huidige polemiek rond deeltijds leren. Er zijn enkele belangrijke elementen die deze systemen voor jongeren écht interessant en nuttig kunnen houden of maken.

* Permanente vorming is noodzakelijk voor leerkrachten en jongeren om alzo de nodige kwalificaties en competenties te verwerven.
* Een sluitend aanbod op maat van de jongeren is voor ons een kerngegeven. Hiervoor zijn een goede screening, deskundige trajectbegeleiding en onafhankelijke oriëntering (CLB, VDAB) belangrijk.
* En uiteraard is er nood aan een voldoende aanbod, dus kwalitatieve werkervaringsplaatsen afgestemd op de schoolse opleiding. De ingeslagen weg voor deze werkervaringsplaatsen via sectorconvenanten moet worden verdergezet. Ook het jeugdwerkplan in de centrumsteden biedt een opportuniteit om engagementen op te nemen naar tewerkstelling van jongeren en naar diversiteit.

De campagne-site
De campagne-flyer
De campagne-affiche
De brochure

Zoek op trefwoord

deeltijds onderwijs deeltijds werk

In beeld