Kwalitatief maatwerk: het kortste traject naar werk voor jongeren

21/02/2007 - Deze week lanceerde Minister Vandenbroucke zijn conclusie uit de halfweg-evaluatie van het Steden en Gemeenteplan Jeugdwerkloosheid. Die luidt: “laaggeschoolden via sms’jes bombarderen met vacatures helpt”. Een beetje kort door de bocht. De cijfers en conclusies uit deze evaluatie geven ons in elk geval ook andere inzichten in de complexe problematiek van jongeren en bemiddeling naar werk.


De cijfers

Het Steden en Gemeenteplan Jeugdwerkloosheid dat de Vlaamse Regering één jaar geleden lanceerde, beoogde de werkloosheid van laaggeschoolde jongeren intensiever aan te pakken. Een aantal steden noteren op het eerste zicht spectaculaire resultaten, waaronder Oostende. Maar de cijfers zijn te voorbarig, ook jongeren die in opleiding zijn (en dus nog werkloos) maken deel uit van het uitstroompercentage. Ook de aard van de arbeidsovereenkomst, tijdelijk of duurzaam, is nog onbekend.

Enkel begeleiding op maat werkt

Achter de cijfers gaan dikwijls harde en moeilijke bemiddelingsverhalen schuil. (vb jongeren met verslavingsproblematiek, onrealistisch jobdoelwit, …).
Het Vlaamse ACV, ABVV en ACLVB vragen daarom meer aangepaste begeleidings-opleidings- en welzijnstrajecten voor deze werkzoekenden. Om jongeren een realistischer beeld over arbeid en arbeidsmarkt te geven vragen we in alle onderwijsvormen meer kwaliteitsvolle stages en een meer arbeidsmarktgerichte oriëntering. We zullen dit opnieuw aankaarten op het Vlaams overleg rond de competentieagenda.

In de bemiddelingstrajecten van het jeugdactieplan duiken ook andere belemmeringen richting werk op: mobiliteit, kinderopvang en werkloosheids- en bijstandsvallen. Ook deze ‘randvoorwaarden’ wegwerken zijn eisen die we op de Vlaamse onderhandelingstafel zullen leggen.

De smsjes die Minister Vandenbroucke zo charmeren, maken deel uit van een zeer brede aanpak  waarin vooral het persoonlijk opgebouwd, veelvuldig en veelsoortig contact (via veel persoonlijke gesprekken,  via e-mail en ondermeer via sms,)  tussen trajectbegeleider en jongere  het succes uitmaakt. Jongeren worden bij de hand genomen bij het ingaan op vacatures en bij de opvolging van sollicitaties. Het is een verhaal over rechten en plichten, doch begripsvol en menselijk ingevuld.

Deze kwalitatieve, intensieve, individu-gerichte maatbegeleiding schept een vertrouwensband. Deze aanpak, voorafgegaan door een doordachte screening van wie wel reeds aan de slag kan en van wie  nood heeft aan opleiding of zelfs welzijnshulp vormen de basisingrediënten van een actieplan rond het aanpakken van de ongekwalificeerde instroom dat we binnen de VDAB ontwikkeld hebben en waarvoor wij in het nakende Vlaams overleg extra middelen vragen.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

jeugdwerkloosheid