‘2007 mag geen verloren jaar zijn voor het sociaal overleg in Vlaanderen’

Reactie Vlaams ABVV en Vlaams AC V op de nieuwjaarsboodschap van VOKA

16/01/2007 - Op haar nieuwjaarsbijeenkomst heeft het VOKA opnieuw haar eisen de wereld ingestuurd voor een verdere staatshervorming. Deze voorstellen doorstaan onze solidariteitstoets niet en de werknemers worden er zeker niet beter van. We nodigen VOKA uit om werk te maken van de mogelijkheden die vandaag reeds bestaan om sociaal- economische afspraken te maken en om constructief mee te werken aan het overleg inzake een nieuw werkgelegenheidsakkoord in Vlaanderen.


Op haar nieuwjaarsbijeenkomst gisteren, pleitte VOKA ervoor om een einde te stellen aan de solidariteit tussen de gemeenschappen. Niet alleen de solidariteit ten gunste van armere gewesten in het kader van de financiering van de verschillende overheden (financieringswet). Dat is voor VOKA al lang niet meer aan de orde. Maar nu wordt ook de interpersoonlijke solidariteit in het kader van de sociale zekerheid, in vraag gesteld. Niet vandaag, maar wel over 10 jaar.

De Vlaamse werkgeversorganisaties willen dus steeds meer. Het werkgeversplatform VOKA-UNIZO-VKW had eerder al gepleit voor de splitsing van de werkloosheidsuitkeringen en van de vennootschapsbelasting. Nu voegt VOKA er de splitsing van de ganse Sociale Zekerheid aan toe. Terwijl het Vlaams ACV en het Vlaams ABVV benadrukken dat transfers in deze of in gene richting eigen zijn aan een solidariteitssysteem.

Het Vlaams ABVV en het Vlaams ACV staan open voor een debat over de verfijning van de bevoegdheidsverdeling, maar zullen alle voorstellen onderwerpen aan een dubbele toets: worden werknemers er beter van en wordt de solidariteit niet ondergraven.
De voorstellen van het VOKA doorstaan deze dubbele toets niet. Ook uit vroegere standpunten van deze werkgeversorganisatie weten we dat ze  de werkloosheidsuitkeringen in de tijd willen beperken; het tijdskrediet afbouwen; het betaald educatief verlof als recht van de werknemer en mee gefinancierd met werkgeversbijdragen willen afschaffen …

Aan het begin van een nieuw jaar hebben ook het Vlaams ACV en het Vlaams ABVV nieuwjaarswensen. Eén ervan is dat dit jaar geen “verloren” jaar wordt waarbij de Vlaamse regering en het Vlaamse sociaal overleg stilvalt. We roepen het VOKA dan ook op om de reeds bestaande mogelijkheden tot sociaal- economische afspraken in Vlaanderen voluit te benutten en constructief mee te werken aan het overleg inzake een volgend werkgelegenheidsakkoord in Vlaanderen.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

sociaal overleg