Werklozen verdienen werk, geen electoraal opbod

07/06/2006 - Het Vlaams ABVV vindt de uitspraken van Bart Somers met betrekking tot de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd volstrekt onaanvaardbaar.


In tegenstelling tot wat de VLD-Voorzitter beweert nestelen werklozen zich niet in de werkloosheid. Sinds 2004 worden werklozen systematisch in begeleiding genomen en gecontroleerd op hun zoekgedrag. De VDAB biedt aan elke werkloze een individueel begeleidingstraject aan. De RVA controleert hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Aan het einde van de rit moeten evenwel ook reguliere jobs staan! En daar wringt het schoentje!

Wat is de realiteit vandaag? Vele duizenden jongeren, waarvan veel van allochtone origine, komen niet aan de bak. Vele oudere werklozen vinden geen baan meer, alle tewerkstellingspremies van de Vlaamse regering ten spijt. Personen met een arbeidshandicap geraken niet aan werk. Veel kortgeschoolden komen niet aan de bak.
En dit allemaal niet omdat die mensen niet willen werken, maar omdat er geen werkgevers zijn die hen willen aannemen!

Er moet ook economische groei zijn om werkgelegenheid te creëren.
Er moeten jobs zijn wil men iets doen aan het probleem van de werkloosheid. Maar de 200.000 jobs die de VLD beloofde zijn er nooit gekomen. Herstructureringen en ontslagen des te meer.

Het Vlaams ABVV aanvaardt dan ook niet dat werklozen weer eens geculpabiliseerd worden.  Het is al te gemakkelijk de zwakste groepen in onze samenleving als zondebok op te voeren.
Het beperken van de uitkeringen in de tijd is trouwens geen oplossing noch zal het een budgettaire besparing betekenen.
Het uitsluiten van werklozen van een werkloosheidsuitkering in ruil voor een leefloon, zal enkel tot gevolg hebben dat de armoede zal toenemen en de sociale uitsluiting groter zal worden.

Raar dat de VLD-Voorzitter zijn voorstel lanceert nu de gemeenteraads-verkiezingen in zicht zijn: hij zal de financiële problemen van de OCMW’s zo alleen maar vergroten.
Of is het hem alleen te doen om andere populisten in zijn partij de loef af te steken: alle werklozen zijn profiteurs en als we ze geen uitkering meer geven zullen ze wel rap werk vinden!

De mensen, zeker ook de werkzoekenden, verdienen beter.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

werkloosheid