ABVV-Senioren vragen afschaffing van de onderhoudsplicht

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen de ABVV-Senioren de afschaffing van de onderhoudsplicht. Onderhoudsplicht betekent dat kinderen de rusthuisfactuur van hun ouders moeten bijpassen, wanneer deze over onvoldoende middelen beschikken om deze volledig zelf te betalen.


De ABVV-senioren vinden evenwel dat er goede redenen zijn om deze onderhoudsplicht af te schaffen.

 1. De onderhoudsplicht is een solidariteitslotto

 - Alleen wie arme ouders heeft, betaalt. Wie rijke ouders heeft is altijd vrijgesteld, en zal daarenboven nog kunnen rekenen op een erfenis.
- Onderhoudsplicht bestaat niet overal: in een aantal progressieve gemeenten werd ze reeds afgeschaft.
- De prijs van de maandelijkse “bijpas-operatie” hangt samen … met het aantal broers of zussen dat men heeft. Wie enig kind is heeft dus niemand die mee kan helpen betalen.

 2. Onderhoudsplicht valt onder de collectieve solidariteit

De opname in een rusthuis is een gevolg van fysieke of psychische problemen waardoor de bejaarde onvoldoende zelfredzaam is. Zoals alle andere problemen van die aard vallen die onder de sociale zekerheid.

 3. Onderhoudsplicht tast de menselijke waardigheid aan

Onderhoudsplicht wordt in bepaalde kringen nog altijd voorgesteld als een logische vorm van familiale solidariteit. Zoals de ouders vroeger voor hun kinderen instonden, moeten de kinderen nu voor hun ouders instaan. Het getuigt evenwel van weinig inlevingsvermogen, wanneer je bejaarden – op het moment dat zij hun vertrouwde thuis moeten verlaten en hun zelfredzaamheid uit handen moeten geven - ook nog eens hun emotioneel draagvlak onder druk zet door hen op te zadelen met het schuldgevoel en de vernedering van een “bedelaarsstatuut”.

De ABVV-Senioren pleiten er dan ook voor om de financiële verplichtingen van de kinderen bij de opname van hun ouders in een rusthuis af te schaffen, waardoor er ruimte vrijkomt voor echte emotionele en morele solidariteit tussen de generaties.

Meer info:

Hervé Devos - Coördinator ABVV-Senioren - Watteeustraat 10 – 1000 Brussel – Tel. 02/28.90.130
Webstek: www.abvv-senioren.be - e-mail: hdevos@vlaams.abvv.be

Contact

  • Caroline Cocquyt - coördinator - 02 289 01 71