Opvolging Voozitterschap

16/05/2006 - Het Vlaams ABVV en de Nederlandstalige leden van de Brusselse Intergewestelijke dragen unaniem Rudy De Leeuw voor als hun kandidaat voor het voorzitterschap van het ABVV.


Eddy Van Lancker wordt eveneens unaniem voorgedragen als federaal secretaris van het ABVV (in opvolging van Rudy De Leeuw).  De aanstelling tot federaal voorzitter, respectievelijk federaal secretaris wordt formeel afgerond op het congres van het federaal ABVV op 8 en 9 juni a.s.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47