Opvolging Voorzitterschap

31/01/06 - Op 8 en 9 juni houdt het federaal ABVV zijn vierjaarlijks Congres. Het Congres is het hoogste beslissingsorgaan binnen het ABVV. Eind februari wordt de formele procedure opgestart voor de verkiezing van een nieuwe Voorzitter en een nieuwe Algemeen Secretaris van het federaal ABVV. Beide mandaten worden dan open verklaard. Vóór deze formele procedure opstart, organiseerde het Vlaams ABVV een informatieronde in de gewesten en de centrales.


Uit de constructieve, zeer open gespreksronde bleek dat de verschillende geledingen (m.a.w. de gewesten en de centrales in Vlaanderen) zeer eensgezind zijn rond het profiel dat ze verwachten van een toekomstig federaal voorzitter.
Uit de informatieronde bleek ook een grote bereidheid en positieve ingesteldheid om een visie op de toekomstige werking van het ABVV in Vlaanderen en van het federaal ABVV te verdiepen in discussies met de leden.

Uit de informatieronde bleek ook dat de geledingen van het Vlaams ABVV (gewesten en centrales) de kandidatuur van Rudy De Leeuw positief zouden onthalen.

Contact

  • Nora Cassiers - Persdienst - 02 506 82 43

Zoek op trefwoord

congres