Actieplan flexibele en occasionele opvang

31/03/06 - De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de uitbouw van de flexibele en occasionele kinderopvang. ABVV en ACV waren hier al langer vragende partij voor. Dat dit in eerste instantie gebeurt via uitbreiding van de bestaande kwalitatieve voorzieningen, met inbegrip van de sociale economie, valt toe te juichen. Maar de dienstencheque invoeren is echter geen efficiënte besteding van overheidsgeld: Het systeem slorpt 1/3 van de middelen op voor een zeer beperkt aantal opvangplaats


Met dit plan wordt een goede aanzet geleverd om in te spelen op de behoeften van werkende en werkzoekende ouders naar meer flexibele en occasionele opvang. Dat dit structureel aangepakt wordt via de bestaande kwaliteitsvolle voorzieningen, is een garantie voor het vertrouwen van ouders en kinderen. Dat de sociale economie een ruimere plaats krijgt in de bestaande voorzieningen is een goede zaak. Kortgeschoolden krijgen zo de kans om hun competenties in het opvangen van kinderen te valoriseren. ACV en ABVV pleiten er wel voor dat er voldoende aandacht en middelen worden voorzien voor de opleidings- en doorgroeimogelijk-heden van deze groep.
Niet alle behoeften zullen met dit plan kunnen gedekt worden. Maar niet alle kosten voor flexibele werktijden kunnen afgewenteld worden op de overheid en de ouders. De werkgevers hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid om op bedrijfsniveau meer aandacht te hebben voor de combinatie arbeid-gezin en een deel van de kosten zelf te dragen.

Dat de opvang aan huis een plaats krijgt in het plan is  zeker te verdedigen. Het slaapritme van kinderen mag immers niet ondergeschikt worden gemaakt aan het ritme van een 24-ureneconomie. De keuze voor de dienstencheques als betaalinstrument voor opvang aan huis is echter niet de onze. Er zijn weliswaar een aantal belangrijke voorwaarden aan gekoppeld: een gesloten enveloppe (zie de grote overschrijding van het federale budget dienstencheques), kwaliteitsvereisten en controle door Kind en Gezin,  een relevante doelgroep, sociale tarieven en de vraag naar opvang aan huis moet via de lokale coördinatie gebeuren en kan niet rechtstreeks via interim-bureaus aangevraagd worden. In vergelijking met de andere maatregelen kost het dienstenchequesysteem in verhouding veel meer voor minder opvangplaatsen. Door dit parallel systeem op te zetten wordt het niet transparanter of beter voor de ouders.

Contact

  • Nora Cassiers - Persdienst - 02 506 82 43

Zoek op trefwoord

dienstencheques kinderopvang