Equal Pay Day klaagt loongelijkheid tussen vrouw en man aan - campagne 31 maart 2006

15/02/06 - Op 31 maart 2006 organiseren ZIJ-KANT en ABVV-vrouwen voor de tweede keer de campagne ‘Equal Pay Day’. Naar Amerikaans idee is ‘Equal Pay Day’ een dag waarop de loonkloof tussen vrouwen en mannen aangeklaagd wordt. Ondanks de loonevolutie en de gemiddelde loonstijgingen van de afgelopen jaren, is de gemiddelde loonkloof in ons land sinds 1995 ongewijzigd gebleven. Het loonverschil tussen vrouwen en mannen bedraagt gemiddelde 24% in bruto jaarloon en 12% in bruto uurloon.


Een gedeelte van de loonkloof tussen vrouwen en mannen is te verklaren. Vrouwen worden minder betaald omdat proportioneel meer mannen in beter betaalde sectoren werken en beter betaalde beroepen innemen. Vrouwen krijgen vaak te maken met het zogenaamde glazen plafond: ze stromen niet door naar hogere functies en blijven geconcentreerd in lage, uitvoerende functies. Meer dan de helft van het loonverschil tussen mannen en vrouwen kunnen we echter niet verklaren. Hier spelen vermoedelijk discriminaties mee in de manier waarop functies worden gewaardeerd en de manier waarop deze waardering vertaald wordt in een salaris dat systematisch nadelig uitvalt voor vrouwen.

Waarom voeren we actie op 31 maart? Deze campagnedatum symboliseert tot welk moment vrouwen moeten werken om een volwaardig loon van een man te verdienen. Concreet: gemiddeld moet een vrouw  één jaar en drie maanden werken om het loon te krijgen dat een man in één jaar tijd verdient.  Equal Pay Day is het ijkpunt dat ons jaarlijks zal aangeven of en in welke mate de loonongelijkheid evolueert.  ZIJ-KANT en ABVV-vrouwen hopen dat  Equal Pay Day ooit op 31 december gevierd kan worden, wanneer de lonen tussen vrouw en man gelijk zijn.

Samen met de actiedag  Equal Pay Day 2006, lanceren ZIJ-KANT en ABVV-vrouwen ook een aantal beleidsvoorstellen. Zo vinden we dat er nood is aan regelmatige statistieken en analyses over de loonkloof. Er moet ook een “gelijkstellingswet” komen, met concrete richtlijnen die de werkgevers daadwerkelijk tot actie aanzet. De typische ‘vrouwenjobs’ en ‘vrouwensectoren’ moeten opgewaardeerd worden. We willen bovendien dat er in het onderwijs campagne wordt gevoerd om meisjes en jongens  aan te sporen een roldoorbrekende studiekeuze te maken.

ZIJ-KANT en ABVV-vrouwen willen met de campagne ‘Equal Pay Day’ een bewustmakingseffect bij het grote publiek creëren, het loon meer bespreekbaar maken en een aanzet geven tot beleidsmatige bijsturing. Daartoe zullen zij op 31 maart in tal van bedrijven en openbare plaatsen actie voeren.

Voor het volledige inhoudelijke dossier en aanvragen van campagnemateriaal: zie www.equalpayday.be

Contact

  • Nora Cassiers - Persdienst - 02 506 82 43

Zoek op trefwoord

loon