Wie niet goedkoop is, moet slim zijn!

Reactie Vlaams ABVV op de uitspraken van Minister Vandenbroucke

23/01/2006 - Vlaams Minister van Werk, Frank Vandenbroucke stuurde tijdens het weekend opnieuw een gekende boodschap de wereld in: “we zijn te duur, dus moeten de lonen en de loonkosten omlaag; in ruil verwachten we van de werkgevers dat ze kansengroepen in dienst nemen; de werklozen moeten op die kansen ingaan”.


Het Vlaams ABVV verwacht een meer evenwichtige boodschap van de sp.a-minister, één waarbij de werkgevers echt voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst en waarbij het loonkostendebat wordt opengebroken tot een breder debat over de verdeling van de welvaart, de investeringen in opleiding, gelijke kansen en innovatie.

De interviews die Minister Vandenbroucke aan een aantal kranten en tv-stations gaf  bevatten een weinig evenwichtige boodschap. Ze lijkt het Vlaams ABVV bovendien slecht getimed, op een moment dat de federale sociale partners behoedzaam het terrein aftasten voor overleg naar aanleiding van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en op een moment dat de Vlaamse sociale partners aan het overleggen zijn rond een meerbanenplan.

De Minister is bovendien vrij eenzijdig in zijn analyse:  het CRB-rapport legt immers ook andere pijnpunten bloot: “een sterk concurrentievermogen is niet alleen een kwestie van loonkosten maar ook van kwaliteitsconcurrentie, van voldoende investeringen in onderzoek en innovatie, in vorming en opleiding, in bedrijfsbeheer; van beperking van de energiekosten, van een tewerkstellingsvriendelijke financiering van de sociale zekerheid;” …

De Minister doet ook onevenwichtige uitspraken i.v.m. de verantwoordelijkheid: de werknemers moeten matigen, de werkgevers mogen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Een andere piste van de minister, de positieve actie (naar kansengroepen die nu vaak niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt) vinden we uiterraard wel verdedigbaar. Hoezeer het Vlaams ABVV deze maatregel ook steunt, waarbij werkgevers bij hun vacatures een eerste kans moeten geven aan kansengroepen (allochtonen, oudere werknemers, arbeidsgehandicapten), wijzen wij er op dat die maatregel zich nog moet bewijzen. Ook hier moet het beleid opletten zich niet tevreden te stellen met een ‘aankondigingspolitiek’ (waarbij men de indruk wekt dat  de aankondiging van een maatregel gelijk staat met de uitvoering ervan).

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

kansengroepen loon