Intentieverklaring kandidaat sp.a-voorzitter - eerste reactie Vlaams ABVV

Vernieuwen in overleg

06/09/05 - De intentieverklaring bevat heel wat positieve elementen. Als socialistische vakbond willen we dit, waar mogelijk, ook ondersteunen en mee vorm geven. Veranderingen vergen trouwens de inzet van sociale partners en middenveld. Maar we zijn het oneens met de volledige opsplitsing van het werkgelegenheidsbeleid en van (delen van) de sociale zekerheid. Niet uit koudwatervrees, maar omdat dit geen verbetering is voor de mensen.


  1. De intentieverklaring bevat heel wat positieve oriëntaties zoals radicaal kiezen voor gelijke kansen, werk voor iedereen, grenzen stellen aan het vermarkten van de samenleving. Ook de meeste van de concrete actiepunten klinken ons als muziek in de oren: nieuwe democratiseringsgolf in het onderwijs, defensie omzetten in ontwikkelingssamenwerking, werk voor alle jongeren, fraudebestrijding, basisdienstverlening garanderen…

  2. Als socialistische vakbond willen we dit waar mogelijk ondersteunen en mee vorm geven in het overleg.
    We hadden dan ook liever gezien dat in de verklaring meer aandacht zou gaan naar de positieve rol die vakbonden, het sociale overleg en bij uitbreiding het middenveld te vervullen hebben in de samenleving. Dit zal zeker nodig zijn wil men de radicale ideeën uit de intentieverklaring op het terrein realiseren.

  3. We zijn het absoluut oneens met het voorstel om het werkgelegenheidsbeleid volledig op te splitsen.
    Niet uit koudwatervrees, maar omdat dit niet goed is voor de mensen. De regionalisering van het volledige werkgelegenheidsbeleid is niet mogelijk tenzij je naast het arbeidsrecht ook stukken van de sociale zekerheid opsplitst, zoals de werkloosheidsverzekering, stelsels als het brugpensioen, lastenverlaging… wat finaal ook de ganse financiering van de sociale zekerheid en de loonvorming ter discussie stelt. Dit stelt de solidariteit in vraag.
    Solidariteit die toch een fundamentele socialistische basiswaarde is.

De diagnose is trouwens onjuist. Alsof de complexiteit van het  beleid de grote boosdoener is. Het ligt toch voor de hand dat het sociaal-economisch beleid een samenspel tussen verschillende beleidsniveaus veronderstelt, van het gemeentelijke tot het Europese. Met andere woorden: wij zijn ‘gedoemd’ tot samenwerking.
De huidige beleidskaders laten trouwens al heel wat regionale speelruimte toe voor eigen beleidsaccenten en voor de actieve aanwending van werkloosheidsmiddelen door de regio’s.

Het Vlaams ABVV is niet bereid om mee te gaan in het politieke opbod tussen Vlaamse partijen, maar is uiteraard bereid om een debat te voeren over een efficiënter werkgelegenheidsbeleid, bijvoorbeeld om een meer coherente aanpak van het alternerend leren mogelijk te maken.
Onze deur staat open.

Contact

  • Jean-Marie De Baene - Diensthoofd - 02 506 82 23

Zoek op trefwoord

sociale zekerheid werkgelegenheidsbeleid