Ook morgen "Minder-Hinder" in Antwerpen!

ABVV vraagt Vlaamse regering extra bussen en trams, ook na de werken, te behouden

06/07/05 - Vanaf de start van de heraanleg van de Antwerpse ring werden door de Vlaamse en de federale regering tal van duurzame maatregelen doorgevoerd om de verkeersproblemen die hiermee gepaard gaan, beheersbaar te maken. Zo werd beslist om tot het einde van de werken extra bussen, trams en treinen in te leggen als alternatief voor de auto en de vrachtwagen.


Minder hinder heeft gewerkt

De Minder-hinder maatregelen zijn vandaag een positief verhaal.
Uit tellingen bij De Lijn blijkt dat op de belangrijkste invalswegen van en naar Antwerpen er dagelijks gemiddeld 27% meer reizigers vervoerd werden.  Gemiddeld vervoerde De Lijn 43.500 reizigers meer per dag.  Daarbovenop is gebleken dat een groot gedeelte van deze “nieuwe” reizigers de bus en/of de tram bleven nemen tijdens de periode waarin er geen werken waren (de periode tussen einde 1ste fase en start 2de fase).  De reizigers blijven dus het openbaar vervoer gebruiken, ook zonder de werken.  Het bedrijfsleven, werknemers, klanten hebben duidelijk een mentaliteitswijziging ondergaan.

Ook wat het spoorvervoer betreft moeten de maatregelen zoals het inlassen van extra stopplaatsen en goederenschuttletreinen verlengd worden, want ook bij de NMBS steeg het reizigersaantal gemiddeld met 7.200 per dag, tussen juni en oktober vorig jaar.  Hier kende men dus een stijging van 20%.

Minder hinder moet blijven, ook na 31 augustus!

De Vlaamse financiering voor deze Minder-hinder maatregelen stopt echter op 31 augustus 2005.  Het Vlaams ABVV vindt dit onaanvaardbaar en maatschappelijk onverantwoord want Antwerpen had al een mobiliteitsprobleem vóór de werken en de situatie is wat dat betreft niet verbeterd.  Integendeel, alleen al de opening van het Deurganckdok creëert veel bijkomende hinterlandtrafiek en rechtvaardigt de inzet van bijkomende financiële middelen in dit extra openbaar vervoer, ook na de werken.  Bovendien is het ongehoord dat goed bezette lijnen van De Lijn opnieuw zouden afgeschaft worden. Dit zou de mentaliteitswijziging, waarbij overgestapt wordt van autoverkeer naar openbaar vervoer, opnieuw vernietigen.  Dat zou pas een verspilling van overheidsgeld zijn!

Oproep

ABVV roept de Vlaamse regering, en in het bijzonder Vlaams minister van mobiliteit Van Brempt, op om de minder hindermaatregelen ook na de werken verder te zetten.  Er moet nu snel duidelijkheid komen, niet alleen voor de reizigers maar ook voor de 300 extra chauffeurs die vrezen voor hun job.  Jobs die bovendien vooral ingevuld zijn door langdurige werklozen, vrouwen en allochtonen.

Contact

  • Jean-Marie De Baene - Diensthoofd - 02 506 82 23

Zoek op trefwoord

mobiliteit