Huizen van de Vlaamse Economie

Noch politieke, noch sociaal-economische democratie

26/03/02 - Vandaag opent Vlaams minister J. Gabriëls het eerste Huis van de Vlaamse Economie. De vakbonden zijn het eens met de filosofie van de Huizen, maar wijzen wel op het gebrek aan politieke en sociaal-economische democratie.


Op 6 december 2002 besliste de Vlaamse regering, in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid, tot de oprichting van de Huizen van de Economie. Vlaams minister van economie J. Gabriëls opent vandaag het eerste Huis te Gent.
In deze huizen kunnen startende en bestaande bedrijven terecht voor eerstelijns-advies in verband met ondernemen: subsidies, exportsteun, milieuwetgeving, opleiding, e.d.m. De verdere opvolging van de adviesvragen gebeurt hetzij door de Vlaamse administratie (back-office) of door gespecialiseerde privé-instanties (na doorverwijzing).

Als werknemersorganisaties onderschrijven wij de 1-loketfilosofie achter dergelijke bundeling van overheidsmiddelen omdat dit de bedrijven sneller en gerichter wegwijs zal maken in de verschillende overheidsdiensten. Maar de huizen zijn noch democratisch geïnstalleerde, noch democratisch functionerende instellingen.

1. Gebrek aan politieke democratie

De Huizen van de Vlaamse economie worden in sneltempo opgericht zonder dat hiervoor een wettelijk kader bestaat, zonder dat zelfs de invulling van het concept al volledig vastligt. Zo heeft het Vlaams parlement zich nog niet kunnen uitspreken over het ontwerpdecreet Huizen v/d Vlaamse economie. Dit decreet zou pas binnen een paar weken aan de agenda komen van het Vlaams parlement.

2. Gebrek aan sociaal-economische democratie

· De beslissing tot bundeling van verschillende overheidsdiensten in het Huis van de Vlaamse Economie impliceert een pooling van werknemers die momenteel werken in provinciale diensten zoals Export Vlaanderen, VIZO en de GOM’s. Onnodig te zeggen dat deze pooling consequenties heeft naar de jobinhoud en werkomstandigheden van deze mensen. Tot op heden is hierover nog geen overleg geweest met de representatieve werknemers-vertegenwoordigers.

· Vroeger konden werknemers, zoals werkgevers, aan de Vlaamse Commissie Preventief Bedrijfsbeleid advies en een onafhankelijke analyse vragen indien hun bedrijf in financiële moeilijkheden verkeerde. De preventietaak van de nieuwe Huizen is beperkt tot een webstek waar alleen de ondernemer (op eigen initiatief) zijn economische gezondheid kan diagnosticeren. Het preventiebeleid wordt dus zeer minimalistisch ingevuld. Bedrijven in financiële moeilijkheden zullen niet actief opgespoord worden door de Huizen van Vlaamse Economie. Werknemers hebben geen initiatiefrecht meer.

· In de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM’s, in elke provincie één) waren de werknemersvertegenwoordigers partners. In de nieuwe Huizen – die een belangrijk deel van het takenpakket van de GOM’s overnemen - zijn we partner-af. De toezegging dat de provinciebesturen in hun sociaal-economisch streekbeleid (via de op te richten Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen, POM’s) wel rekening zullen houden met alle stakeholders, is nog nergens hard gemaakt en is niet decretaal onderbouwd.

We hopen alvast dat de definiëring van Beter Bestuurlijk Beleid zich niet beperkt tot het herschilderen van een huisgevel, het vlugvlug doorknippen van een lintje en het op een drafje bijeenbrengen van bedrijfsadviseurs in structuren die eigenlijk nog niet bestaan. Want hiermee is niemand gebaat. Niet de bedrijven, niet de werknemers…en ook niet de politiek.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij of Mil Kooyman (gewestelijk secretaris ABVV-Scheldeland) op de nummers 09/265.52.00 en 0477/55 29 64 of Marc Buysse (verbondssecretaris ACV-Gent) op de nummers 09/265.42.29 en 0486/56.29.20.