Open brief aan het VEV

31/03/03 - Zoals de andere sociale partners wil het VEV zijn memorandum aan de toekomstige regering toetsen aan de verschillende partijprogramma’s. Dat is maar normaal. Op zijn bijeenkomst nodigt het VEV, als vertegenwoordiger van Vlaamse werkgevers, naast de democratische partijen, ook het Vlaams Blok uit.


Wij zijn verbijsterd en wel om verschillende redenen:

- We vinden dat het VEV als sociale gesprekspartner een brug te ver gaat. Door met het Blok te willen dialogeren doorbreekt het VEV het cordon sanitair, dat ook door de sociale partners werd toegepast. Cordon dat we niet alleen belangrijk vinden op politiek en mediatiek vlak maar zeker ook op sociaal-economisch vlak. Het VEV zegt de dialoog met het Blok belangrijk te vinden, we hebben eerlijk gezegd nog nooit één dialoog met het Blok gezien, het gaat altijd om één lange monoloog.
Het VEV neemt bovendien de verantwoordelijkheid op om als enige van alle sociale partners dit cordon te doorbreken.

- Het Blok is tegen alles waar vakbonden voor staan: sociaal overleg, solidariteit, democratie, diversiteitbeleid….

Het Blok wil de vakbonden afschaffen, enkel nog huisvakbonden toelaten en het stakingsrecht afschaffen behalve ingeval van akkoord van de werkgever!

- Het VEV onderschreef het akkoord 2003-2004 tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners. Het VEV ging hierin ondermeer het engagement aan via diversiteitplannen te zorgen voor 2000 à 5000 banen voor werknemers van niet-EU nationaliteit en bijzondere aandacht te besteden aan leerkansen op de werkvloer voor allochtonen.

- Het VEV stelt altijd bekommerd te zijn over het imago van Vlaanderen. Met deze boodschap creëert het VEV een totaal verkeerd beeld van het Vlaams bedrijfsleven.

We staan perplex.

Met de meest democratische groeten,

Xavier Verboven, Intergewestelijk Secretaris
Vital Peeters, Nationaal Secretaris
Jan Vercamst, Nationaal Secretaris