Open brief aan UNIZO

17/04/03 - Tot onze verbazing stellen wij nu met de drie vakbonden, nl. ACV, ABVV en ACLVB, vast dat niet enkel het VEV maar ook UNIZO politieke debatten organiseert met, naast vertegenwoordigers van de Vlaamse democratische politieke partijen, telkens een bekend Vlaams Blokker.


Mede tegen de achtergrond van de open brief van Pro Flandria en het standpunt van enkele Vlaamse “captains of industry’ vragen wij ons af of dit het hele Vlaamse patronaat typeert.
Alleszins druist dit in tegen de gemeenschappelijke opstelling die wij tot voor kort met alle sociale partners gezamenlijk hebben ingenomen t.a.v. het Vlaams Blok.

Dat de representatieve Vlaamse patronale organisaties nu oordelen een debat te moeten aangaan met het Vlaams Blok kan niet door onze syndicale beugel. Immers, wij stellen vast dat het Blok bij herhaling de vakbonden aanvalt en hun zeggenschap betwist. Bovendien wijst het Blok ons sociaal overlegmodel radicaal af. Dat zijn trouwens enkele van de redenen waarom wij een syndicaal lidmaatschap van Vlaams Blok-militanten weigeren.

In de uitnodiging van werkgeverszijde tot een debat met Vlaams Blok-vertegenwoordigers kunnen wij dan ook moeilijk iets anders zien dan een erkenning van partnerschap. Dat legt een hypotheek op het sociaal overleg.

Xavier Verboven, Intergewestelijk Secretaris ABVV
Vital Peeters, Nationaal Secretaris ACV
Jan Vercamst, Vlaams Gewestsecretaris ACLVB