Het olympisch vuur is ontstoken, de medailles houden we nog in beraad

Reactie Vlaams ABVV op septemberverklaring Vlaamse regering

22/09/03 - Minister-president Somers heeft zopas de septemberverklaring afgelegd in het Vlaams Parlement. Daarin schetst de regering de krachtlijnen van de begroting 2004 en dus van haar toekomstig beleid. Als Vlaams ABVV geven we hierbij een eerste reactie .


Het is in elk geval een positieve boodschap. Daar is uiteraard niets mis mee, integendeel. Belangrijk zijn de volgende opties van deze regeringsverklaring die we ten volle kunnen onderschrijven:

 • Lastenverlaging is een defensief verhaal. Andere factoren zullen beslissender zijn om onze werkgelegenheid te verankeren, zoals mobiliteit en infrastructuur.
 • Kyoto kan een opportuniteit zijn voor de economie. Inzake milieutechnologie moeten we aan de top blijven.
 • Het belang van samenwerking: meer intense samenwerking tussen universiteiten, meer samenwerking tussen de Vlaamse havens…
 •  Het belang van diversiteit in onze samenleving.
 • De achterhaalde tegenstelling tussen zachte en harde sectoren.
 • En bovenal: de grote aandacht voor het sociaal-economische, ondermeer in het kader van het werkgelegenheidsoverleg en de aangekondigde ondernemerschapsconferentie

  Maar we hebben ook bedenkingen bij dit fraaie verhaal:

  • Deze regering heeft nog enkele maanden te gaan. Ambitie mag of moet zelfs. Maar afwerken is minstens zo belangrijk. Zo is er onbetwistbaar vertraging opgelopen inzake sociale (huur)woningenbouw.
  • Het budgettair plaatje is – voor ons althans – nog verre van duidelijk. We hebben alvast onze twijfels bij een aantal vooropgestelde inkomsten, zoals de opnieuw aangekondigde verkoop van een deel van de VMW (Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening).
  • Een aantal dringende noden krijgen onvoldoende antwoord, zoals de ontoereikende enveloppe financiering van de hogescholen. En we vrezen vooral dat de enveloppe voor het Vlaams werkgelegenheidsoverleg veel te nauw bemeten is. Alleen al de ‘sluitende aanpak’ (trajectbegeleiding met passend aanbod aan de werkzoekenden) heeft een budgettaire impact van 12,5 à 33,5 mio euro…
  • De tegenstelling tussen harde en zachte sector is achterhaald, horen we.  Dat is ook zo.  Het kan echter niet dat de commerciële sector de plaats kan of moet innemen van de overheid of social profit, en via de techniek van dienstencheques kinderopvang of ouderenzorg financiert.  Ook nu weer worden een aantal nieuwe PPS-constructies aankondigd, zoals bij de hervorming van Export Vlaanderen.  Dit kan enkel onder een aantal voorwaarden, zoals geen afbreuk doen aan de basisdienstverlening die de overheid moet verzekeren.  De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet intenser worden, maar dit maag geen éénzijdige aanpassing worden en vergt integendeel uitgesproken engagementen van het bedrijfsleven.

  Minister-president Somers heeft het veelvuldig over samenwerking. We onderschrijven dit volledig. We rekenen er op dat we voluit betrokken zullen worden bij het overleg, ook als het om economische thema's gaat zoals de toekomstige strategie inzake innovatiebeleid. Want ook de tegenstelling tussen het sociale en het economische is (deels) achterhaald.