Het drama bij Ford-Genk: dringende concrete voorstellen zijn nodig.

02/10/03 - Het Vlaams ABVV betuigt zijn steun aan alle werknemers van Ford Genk, aan hun gezinnen en aan de werknemers van de toeleveringsbedrijven en de KMO’s in de regio. Niet alleen worden 3000 werknemers direct getroffen, maar ook heel wat werknemers uit andere ondernemingen zullen de dupe worden van de beslissing van Ford-Europe.


Het Vlaams ABVV is verontwaardigd over het feit dat sommigen dit drama misbruiken om de “hoge loonkosten” in ons land aan de klagen.
Volgens experten van de sector bedragen het aandeel van de loonkosten amper 5 % van de productiekost. De loonkosten zijn dus maar één deel van het verhaal. Volkswagen, Volvo en Opel blijven bovendien wel in ons land. Volvo neemt zelfs mensen aan. De kwaliteit van de werknemers is voor sommige werkgevers blijkbaar wel belangrijk.


Het Vlaams ABVV verwacht van de Vlaamse regering meer dan suggesties voor loonkostverlagingen.
Er moeten concrete voorstellen komen in verband met innovatie, onderzoek en ontwikkeling en industrieel beleid.
We vragen ook een herwaardering van preventief bedrijfsbeleid en het heroverwegen van de voorwaarden bij directe overheidssteun.

Het Vlaams ABVV blijft overtuigd van het belang van de industrie, ook in Vlaanderen. Het vraagt daarover een debat ten gronde, dat zowel op Vlaams, als op Belgisch en op Europees niveau moet gevoerd worden.
Met alle respect voor de landbouwers, maar 40% van het totale Europese budget spenderen aan steun voor de landbouwsector, terwijl deze slechts voor 5% van de tewerkstelling zorgt, is een vervormde situatie.
Meer middelen en pistes moeten dringend uitgezet worden voor een industrieel en een innovatiebeleid.

Meer info: Xavier Verboven, Intergewestelijk Secretaris 0475/24.50.89