Vlaams ABVV wil tweede drama voor getroffen Fordwerknemers vermijden door gratis verzekering gewaarborgd wonen

14/10/03 - De aangekondigde herstructurering bij Ford is de zoveelste dit jaar in een lange rij van sluitingen en herstructureringen waarbij reeds vele werknemers hun inkomen verloren zagen gaan. Naast de emotionele en financiële klap die de werknemers hiervan ondervinden, dreigt voor een groot deel onder hen weldra nog een tweede drama.


Door de gekende “baksteen in de maag” hebben de meeste van deze werknemers een hypothecaire lening lopen voor de bouw of aankoop van een woning, waarvan de afbetaling nu in het gedrang dreigt te komen.

De meeste van deze werknemers komen niet in aanmerking voor de vroegere “inkomensverliesverzekering” of de huidige “verzekering gewaarborgd wonen”(die vanaf augustus 2003 operationeel had moeten zijn en waarvan de overheid de verzekeringspremie betaalt!). Deze verzekering werd net ingevoerd met de bedoeling juist voor deze mensen een vangnet te zijn in tijden van tegenspoed.

Het Vlaams ABVV heeft de Vlaamse regering dan ook met aandrang gevraagd om de “verzekering gewaarborgd wonen” op korte termijn operationeel te maken en de voorwaarden ervan te versoepelen zodat de getroffen Fordarbeiders en alle anderen die het slachtoffer zijn van recente sluitingen en herstructureringen hierop een beroep zouden kunnen doen