Vlaams ABVV vindt de lancering van de “verzekering gewaarborgd wonen” eerste stap, maar ze laat nog veel mensen in de kou staan!

28/11/03 - Vorige maand waarschuwde het Vlaams ABVV, naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering bij Ford Genk, dat voor velen van de getroffen werknemers een tweede drama dreigde, namelijk het niet kunnen verder afbetalen van hun hypothecaire lening.


We drongen er toen op aan bij de Vlaamse regering dat ze haar aangekondigde “verzekering gewaarborgd wonen” (die vanaf augustus 2003 operationeel had moeten zijn en waarvan de overheid de premie betaalt) zo snel mogelijk operationeel zou maken en de voorwaarden ervan zou versoepelen, zodat de Fordwerknemers en anderen die momenteel in hun job bedreigd zijn, hierop een beroep zouden kunnen doen.

Deze verzekering gewaarborgd inkomen heeft juist tot doel een vangnet te zijn voor mensen met "een baksteen in de maag" in tijden van tegenspoed.
Gisteren werd die nieuwe verzekering gelanceerd door minister Keulen met een grootse mediacampagne.
Hoewel we het positief vinden dat deze verzekering nu eindelijk gelanceerd wordt, is ze in onze ogen nog steeds onvoldoende. De verzekering geldt net als zijn voorganger, de “verzekering tegen inkomensverlies”, enkel voor mensen die recent een lening afgesloten hebben. De duizenden mensen die al één of meerdere jaren een lening hebben lopen en die zich in dit onzeker klimaat van sluitingen en herstructureringen zorgen maken over hoe ze binnenkort hun lening moeten verder afbetalen, worden nog steeds van deze verzekering uitgesloten.

Daarom vraagt het Vlaams ABVV nogmaals dat de verzekering gewaarborgd wonen uitgebreid wordt en opengesteld voor de werknemers die reeds in het verleden een hypothecaire lening hebben afgesloten, maar nog vele jaren aflossingen voor de boeg hebben. Ook voor deze mensen zou de verzekering gewaarborgd wonen een welkom instrument zijn dat sociale drama’s in de toekomst kan voorkomen.

Om te vermijden dat in de toekomst enkel goed geïnformeerde werknemers van deze verzekering gebruik kunnen maken, moet ze bovendien automatisch toegekend worden, aan iedereen die een nieuwe hypothecaire lening afsluit en aan de voorwaarden voldoet. Dit zou bovendien bijdragen aan de administratieve vereenvoudiging die de Vlaamse regering nastreeft.