Reactie Vlaams ABVV op “gijzelnemingen”

04/12/03 - Gijzelneming, vrijheidsberoving, opsluiting…hoe men de acties bij Sigma en Alstom ook wil noemen, voor het Vlaams ABVV zijn dit verklaarbare en begrijpelijke, maar niet-wenselijke en voor de betrokken syndicalisten gevaarlijke syndicale actiemethoden.


Verklaarbaar en begrijpelijk:

omdat de werknemers in wanhoop, machteloosheid en woede reageren op herstructureringen, collectieve sluitingen en delocalisaties. Wanhoop en woede omdat de job van zovelen verdwijnt. Bovendien zijn er in de betrokken regio’s weinig of geen alternatieven voor ander werk. In de streek van Manage werd al een 9de hertewerkstellingscel opgericht met zo goed als geen gevolgen! De werkloosheidsgraad bedraagt er 30%!

Machteloosheid ook omdat het sociaal overleg - dat in ons land een voorbeeldfunctie heeft - in beide ondernemingen niet kon functioneren: aan de overzijde van de overlegtafel zaten immers kaderleden die geen enkel mandaat hadden van hun internationale, resp. Franse directie. Deze kaderleden waren als het ware zelf “gegijzeld”  door hun directie.

Bij Ford Genk (waar hetzelfde probleem zich stelde ) heeft de eerste minister de Amerikaanse directie moeten aansporen om te onderhandelen, bij Sigma heeft Elio Di Rupo naar de VS moeten bellen. De werkgeversfederaties doen dit blijkbaar niet zelf.

Werknemersvertegenwoordigers worden bij sociale conflicten steeds meer geconfronteerd met het feit dat niet de “echte” directie ter plaatse is maar lokale kader- en directieleden. 

De echte directie is “onzichtbaar”, niet direct aanspreekbaar! Wanneer er moet onderhandeld worden via mail en telefoon kan men niet spreken van een echt sociaal overleg!

Dit probleem stelt zich trouwens niet alleen bij grote internationale en multinationale ondernemingen, maar nu vooral ook bij allerlei kleine KMO’s, die filialen zijn van grote internationale bedrijven.

Niet wenselijk en voor de betrokken werknemers gevaarlijk:

omdat dergelijke acties de fysieke integriteit van personen aantasten en omdat ze voor de betrokken werknemers juridische gevolgen zouden kunnen hebben. Daar moeten we hen op wijzen.

Het Vlaams ABVV eist respect voor het sociaal overleg, dat ook door de  werkgevers ernstig moet genomen worden, m.a.w. zij moeten een mandaat tot onderhandelen hebben en zij moeten de syndicale gesprekspartners respecteren.

Het kan ook niet zijn dat bedrijven delegees afdanken, met uitbetaling van alle beschermingsvergoedingen, zonder respect voor de procedures, voorgeschreven door de wet; zeker nu niet in aanloop van de sociale verkiezingen.

Het ABVV richt daarom dus een dringende oproep aan de werkgeversorganisaties om zo snel mogelijk overleg op te starten over maatregelen die in de toekomst zullen voorkomen dat bij sociale conflicten de werknemers tegenover een tegenpartij staan die geen enkel mandaat en dus geen enkele beslissingsmacht en geen enkele onderhandelingsruimte heeft.