DHL: Vlaams ABVV vraagt dringend duidelijkheid

15/01/04 - Het Vlaams ABVV is bekommerd om de tewerkstelling van 10.000 werknemers op en rond Zaventem, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de aanwezigheid van DHL worden ingevuld.


In tegenstelling tot wat sommigen verklaren in de pers stelt het Vlaams ABVV vast dat het hier over kwalitatieve jobs gaat, zowel voor laag- als hooggeschoolden. De federale- en de Vlaamse regering dienen dringend hun verantwoordelijkheid op te nemen.
De toekomst van DHL ligt in de aanwezigheid op Zaventem. Daar is ook de toekomst voor de luchthaven en de tewerkstelling.

Het Vlaams ABVV draagt dringend duidelijkheid.
Op een moment dat alle politici de mond vol hebben over tewerkstelling, moeten dezelfde politici de durf hebben knopen door te hakken.
Deutsche Post (waarvan DHL deel uitmaakt) mag er niet toe gebracht worden uit België te vertrekken.

Contact

  • Jean-Marie De Baene - Diensthoofd - 02 506 82 23