Begeleiding van werkzoekenden moet voorrang krijgen op controle.

22/01/04 - Het Vlaams ABVV heeft op het Vlaams luik van de werkgelegenheidsconferentie mee gekozen voor een sluitend kwalitatief begeleidingsaanbod voor alle Vlaamse werklozen : dwz. dat elke werkzoekende in Vlaanderen vanaf 3 maand werkloosheid recht heeft op een trajectbegeleiding.


Naast kortdurige werklozen zullen in Vlaanderen, in  2004 en 2005, ook de werklozen met meer dan 3 jaar werkloosheid en met meer dan 5 jaar werkloosheid een herinschakelingsaanbod van de VDAB krijgen.
Doelstelling is vermijden dat werklozen langdurig werkloos blijven én werklozen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt bieden. Het begeleidingstraject wordt aangepast aan de noden van de werkzoekende en voorziet, waar nodig, in opleiding en/of werkervaring.

Het Vlaams ABVV wil dat de begeleiding van werkzoekenden voorrang krijgt op de controle. Dit betekent concreet:

  1. Om de sluitende begeleidingsaanpak en de inschakeling van de werkzoekenden een kans op slagen te geven, moet de controle “beschikbaarheid” daar maximaal op afgestemd worden.
  2. Het kan niet zijn dat er tegenstrijdige signalen naar de werklozen worden gegeven door federale inmenging in Vlaamse bevoegdheden. De federale minister van Werk moet daarom automatisch de trajecten aanvaarden die op gewestniveau (met de sociale partners) afgesproken worden. Wij verzetten ons tegen de herfederalisering van de begeleidingsbevoegdheid.
  3. Er bestaat  een onaanvaardbare kloof tussen de ambitie om werklozen beter te controleren en het concrete banenaanbod.
    In een periode van hoge werkloosheid met minder jobs moet extra aandacht besteed worden aan de creatie van écht passende banen voor moeilijke doelgroepen. Dit kan gebeuren via sociale economie, buurt-en nabijheidsdiensten, sociale werkplaatsen…. Zowel de federale als de Vlaamse overheid zullen hier extra inspanningen moeten voor doen, in afstemming met de afgesproken begeleidingsaanpak. Een trajectbegeleiding voor langdurig werklozen moet perspectief op werk bieden! Zonder uitzicht op een baan wordt trajectbegeleiding zinloos.
  4. De begeleidingsinspanningen voor oudere werklozen botsen steeds op hetzelfde probleem: werkgevers zijn niet geïnteresseerd om ouderen aan te werven. Een controlesysteem dat hier geen rekening mee houdt is onaanvaardbaar.

Voor meer info:
Xavier Verboven – Intergewestelijk secretaris: gsm: 0475/24.50.89

 

Zoek op trefwoord

werkloosheid