Platform voor solidaire zorg

Vlaamse regering kiest toch voor kinderopvang via interimbureaus

03/03/04 - De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toepassing van de dienstencheques voor kinderopvang aan huis.


Positief  is dat de andere zorgsectoren (voorlopig?) worden uitgesloten en dat er meer middelen komen voor de verdere uitbouw van de reguliere kinderopvang.

Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor het Platform Solidaire Zorg is evenwel dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de opening richting commercialisering van de zorg en meer concreet via de interim-sector en dit zonder grondig voorafgaandelijk maatschappelijk debat.

“Interim-bureaus kunnen ten experimentele titel kinderopvang aan huis organiseren”, zo luidt de verdediging. Voor het Platform is dit evenwel een stap te ver en absoluut overbodig om kinderopvang aan huis op een volwaardige wijze uit te bouwen in Vlaanderen. Iedereen weet dat een proefperiode van twee jaar en een evaluatie slechts een formaliteit zijn en in de feiten de poort openzet voor de commercialisering.

Het Platform Solidaire Zorg vraagt vooralsnog een bijsturing op dit punt in de zin dat de gebruikers enkel met de dienstencheques terecht kunnen bij het erkende en gesubsidieerde circuit van de kinderopvang (kinderdagverblijven, Initiatieven Buitenschoolse Opvang). Indien deze diensten met onverwachte en dringende vragen naar kinderopvang aan huis geconfronteerd worden, kan dan nog de interim-sector ingeschakeld worden zoals dit ook het geval is in andere sectoren. Op die manier blijft de controle en het toezicht in de sector die ervaring heeft met het organiseren van kinderopvang en wordt het éénloket-principe voor de ouders gerealiseerd.

Zoek op trefwoord

dienstencheques