Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem van begeleiding en controle

03/03/04 - Het nieuwe systeem voor begeleiding en controle van de werkzoekenden dat beslist werd door de regering, staat of valt met de begeleiding.


In Vlaanderen werd hiervoor 33 miljoen € uitgetrokken. Het ABVV herhaalt zijn vraag aan de Vlaamse regering om nu vrijdag duidelijk te maken hoe ze die begeleiding concreet zal invullen. Werklozen mogen niet langer in de onzekerheid gelaten worden.
De vragen aan onze werkloosheidsdiensten zijn zeer talrijk en het ABVV startte dan ook een infocampagne op (www.vlaamsabvv.be - rubriek “ben je werkloos”).

Het Vlaams ABVV hoopt dat Brussel en Wallonië ook snel de nodige financiële middelen zullen uittrekken en de begeleiding van werklozen concreet zullen invullen. De nood aan duidelijkheid én aan begeleiding van werkzoekenden is in die regio’s even groot, zo niet nog nijpender, dan in Vlaanderen.

Het Vlaams ABVV is dan ook solidair met de werklozen die morgen in Namen betogen op initiatief van de Waalse ABVV Intergewestelijke (Interrégionale Wallonne FGTB).

Voor meer info:
Xavier Verboven, Intergewestelijk Secretaris ABVV

Zoek op trefwoord

trajectbegeleiding