Niet alleen gehandicapte mensen hebben soms nood aan een uitkering!

25/03/04 - De onlangs verkozen manager van het jaar, Martine Reynaers, verklaarde zaterdag in De Morgen dat de Belgische sociale zekerheid veel te comfortabel is en dat de discussie over een verhoging van de sociale uitkeringen “ te zot voor woorden” is. En, vervolgde ze “ we moeten naar een stelsel waarbij iedereen spaart voor zijn eigen pensioen. Eigenlijk zouden alleen nog maar gehandicapten in aanmerking mogen komen voor een werkloosheidsuitkering”.


Een “zotte” verklaring van de manager van het jaar, dachten we. Maar het VBO, het VEV en het Verbond van Kristelijke Werkgevers en kaderleden (VKW) hernemen in de krant nu haar redenering, zij het minder cru. 

We vinden deze uitspraak niet alleen beledigend voor alle gehandicapte mensen - of die nu als mindervalide geboren werden of invalide werden ten gevolge van een (arbeids)ongeval - maar ook voor alle andere mensen die op een bepaald moment in hun leven een uitkering krijgen: zieken, werkzoekenden, gepensioneerden, jongeren in wachtuitkering….
Door die uitspraak worden gehandicapte mensen en mensen die van een uitkering leven beschouwd als compleet afgeschreven in onze samenleving.

Mogen we eraan herinneren dat die sociale uitkeringen geen geschenken zijn  die uit de lucht komen vallen, maar dat die betaald worden door onze sociale zekerheid, waarvoor alle werknemers afdragen?

Mogen we er ook aan herinneren dat die uitkeringen ervoor zorgen dat heel veel mensen in ons land niet onder de armoedegrens vallen?

Mogen we er ook op wijzen dat ons sociaal zekerheidssysteem bijdraagt tot economische activiteit en dynamiek. Dat zeggen wij niet, maar onder meer de Nationale Bank.

Mogen we er ook op wijzen dat twintig jaar geleden de werkloosheidsuitkering nog 42% van het gemiddeld loon bedroeg, nu is dat nog maar 28%. Een invaliditeitsuitkering viel terug van 44% naar 33% van het gemiddeld loon.

Willen de werkgevers misschien overstappen naar een systeem van minimum bijstandsuitkeringen en het verzekeringsprincipe van onze sociale zekerheid opgeven?
Zij houden alleszins een pleidooi voor een privatisering!

“Er zijn te weinig mensen die werken” zegt het VBO.
Is het misschien de schuld van de werkzoekenden dat er zo weinig jobs zijn?
“In China”, zei Reynaers, ”wordt er bijna op elke vierkante meter een nieuw bedrijf uit de grond gestampt. De mensen moeten wel, anders gaan ze dood van de honger. In Polen gebeurt hetzelfde”.
Is dat het sociaal model dat de werkgevers voorstaan in het Europa met 25 lidstaten?

Het ABVV wil niet beweren dat er geen enkele profiteur tussen de uitkeringstrekkers zit, maar de overgrote meerderheid van de mensen die wel verplicht zijn met een uitkering te overleven, hadden zich ook een ander leven voorgesteld en nestelen zich echt niet in grote luxe dankzij die uitkeringen.

Dit soort uitspraken zal alvast niet bevorderlijk zijn voor een sereen debat in het najaar voor een nieuw interprofessioneel akkoord, noch voor een sereen debat tussen vakbonden en werkgevers over tijdskrediet en ouderschapsverlof.

Voor meer info:
Xavier Verboven, Intergewestelijk Secretaris Vlaams ABVV