Jongeren lanceren campagne tegen jeugdwerkloosheid

30/04/04 - Op zaterdag 1 mei, dag van de arbeid, lanceren ABVV-jongeren een campagne in gans Vlaanderen tegen jeugdwerkloosheid. De jongeren van de socialistische vakbond willen vooral dat jongeren zelf niet meer de schuld krijgen van hun werkloosheid. Er zijn immers vele factoren buiten hun wil die ervoor zorgen dat ze werkloos blijven en het zijn in de eerste plaats bedrijven die jobs moeten creëren. Verschillende overheden moeten hiervoor een zo gunstig mogelijk kader aanbieden.De vakbondsjongeren lanceren een positieve campagne naar jongeren om hen te stimuleren zich voluit in te zetten voor het vinden van een job. Tegelijkertijd wil ze de publieke opinie beïnvloeden zodat niet alle jongeren automatisch als lui of werkonwillig worden beschouwd. Dit vooroordeel wordt door vele werkgevers, maar ook door de overheid zelf maar al te veel en onterecht versterkt. Er is nu éénmaal een tekort aan jobs in verschillende sectoren.  Alle overheden maar ook de bedrijfswereld moeten hier op inspelen en het beleid aanpassen, zeker nu van jongeren steeds meer flexibiliteit wordt geëist en velen zich eveneens omscholen met (verplichte) begeleiding van de VDAB.

De vakbondsjongeren ontwikkelden hiervoor een website en verwerken deze info ook in een brochure. Tegelijkertijd wordt campagnemateriaal zoals stickers, affiches en badges verspreid. Op de website wordt het werkloosheidsprobleem uitvoerig besproken en worden mogelijke oplossingen gelanceerd, zowel op wereldniveau als zeer plaatselijk in Vlaanderen en in de bedrijven zelf.

Om delokalisaties en herstructureringen van bedrijven tegen te gaan, willen de ABVV-jongeren de concurrentie met lageloonlanden en buurlanden verminderen. Dit kan op wereldschaal door de vakbondsrechten overal te garanderen (de WHO heeft dit ook zelf als essentieel omschreven) en de vakbonden elders actiever te ondersteunen met een deeltje van de opbrengsten van bijvoorbeeld een Tobin-taks.  In Europa kan dit door naar een sociaal Europa te streven met een veralgemening van de betere sociale zekerheidssystemen i.p.v. de sociale normen in Europa zeer minimaal te omschrijven. Hiervoor moet ons eigen sociale zekerheidssysteem veel meer en beter gepromoot worden in Europa en de wereld, en dit ook door onze eigen politici.
 
In eigen land en in Vlaanderen kan de politiek een zo goed mogelijk kader scheppen voor ondernemingen en selectief bepaalde ondernemers extra stimuleren. Een algemene belastingsverlaging biedt geen échte garanties op meer jobs. Het opdrijven van de strijd tegen zwartwerk en fiscale fraude moet een absolute prioriteit zijn van de federale overheid. Ook aan het onderwijs kan nog gesleuteld worden (o.a. meer praktijkgerichte stages om ervaring op te bouwen) en het behalen van een rijbewijs moet makkelijker en vooral goedkoper gemaakt worden. Ook het traditionelere reddingsmiddel “arbeidsherverdeling” wordt verdedigd. Het uitbouwen van werkwinkels met de één-loket-functie wordt verder aangemoedigd.

Voor bedrijven is het volgens ABVV-jongeren belangrijk om meer te investeren in opleiding en bijscholing, zowel voor de nieuwe als de huidige personeelsleden. Maar de aanwervingsmethodiek wordt wel op de korrel genomen en vooral discriminatie en overkwalificatie zijn hier de boosdoeners. Voor een gewone bediendenfunctie hoge diploma’s, rijbewijzen en ook veel ervaring eisen, sluit jongeren natuurlijk uit. Het is natuurlijk maar één voorbeeld maar er zijn er zo honderden. 

Op de verschillende 1 mei activiteiten besteden ABVV-jongeren extra aandacht aan de campagne.
De website www.iwantwork.be wordt op 1 mei gelanceerd!

Contact

  • Coördinator ABVV-jongeren - Coördinator ABVV-jongeren - 02 289 01 54

Lees ook