De ene cheque is de andere niet

28/05/04 - Vandaag ontvangen 90 bedrijven een bedrijfsvervoercheque ter waarde van 10.000 € van Vlaams minister van mobiliteit Gilbert Bossuyt. Het Vlaams ABVV staat achter dit initiatief. Wij bevelen Vlaams minister van economie Ceyssens zelfs aan om voor wat de adviescheques voor bedrijven en zelfstandigen betreft, op leer te gaan bij de minister van mobiliteit.


Waarom bedrijfsvervoercheques een beter instrument zijn dan adviescheques


De mobiliteitscheque beloont alleen die bedrijven die extra inspanningen doen ten aanzien van de huidige mobiliteitsproblemen.Zo worden bedrijven die enkel de door de wet verplichte tussenkomst van werkgevers in het openbaar vervoerabonnement betalen, niet in aanmerking. Het gaat dus om maatregelen bovenop de huidige wetgeving. Deze cheques hebben als doelstelling het gedrag van bedrijven te sturen. Bij de adviescheques ligt dit enigszins anders. Uit de praktijk blijkt dat deze vooral gebruikt worden voor het voeren van een boekhouding, het invullen en optimaliseren van belastingsformulieren, … de gewone bedrijfsvoering dus. De doelstelling van elke cheque moet volgens ons het sturen van de chequegebruiker in een door de overheid gewenste richting zijn. Het is duidelijk dat dit niet bekomen wordt door de gewone bedrijfsvoering te subsidiëren maar wel door bijvoorbeeld gespecialiseerde onderzoeken zoals bijvoorbeeld stressonderzoek, marktonderzoek, screenen van mobiliteitsproblemen, … financieel te ondersteunen.

De bedrijfsvervoercheque is een instrument dat overlegd is met alle sociale partners. Zowel de werknemers- als de werkgeversorganisaties werden betrokken bij zowel de ontwikkeling van de cheque als de beoordeling van de negentig best mobiliteitpresterende bedrijven. Bij de adviescheques van Ceyssens kunnen we alleen maar vaststellen dat de commissie waarin vakbonden en werkgevers mee beslisten over wie wel en wie niet erkend wordt als adviesbureau, werd opgedoekt. Voortaan beslist de minister zelf, op basis van adviezen van (private) consultancybureaus.

De bedrijfsvervoercheque: eerste maar zeker niet laatste stap in Vlaams mobiliteitsbeleid.


Werkgeversorganisaties en vakbonden zullen samen met de overheid moeten nadenken op welke manier bedrijven en werknemers verder gestuurd kunnen worden naar een mobiliteitsvriendelijker denken. Nu reeds is duidelijk dat cheques alleen niet zullen volstaan om alle bedrijven die richting te sturen. De federale wet waarbij werkgevers verplicht worden om vanaf mei 2005 de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers te analyseren en te bespreken op de ondernemingsraad, kan stimulerend werken. Maar op korte termijn zal het er vooral op aankomen werkgevers en werknemers te overtuigen om van mobiliteit een overlegthema te maken. Wij als vakbond engageren ons om die rol op ons te nemen. Wij verwachten van de werkgevers hetzelfde.