Begrotingscontrole moet aanmoedigingspremies redden

22/03/05 - De regering komt eerstdaags bijeen om de begrotingscontrole voor 2005 af te ronden. Naar verluidt kondigt zich dit aan als een moeilijke oefening. Het ABVV dringt er op aan dat de goede werking van de overheidsdiensten wordt verzekerd en dat toch een inspanning gebeurd ten gunste van het sociaal beleid, zeker voor de aanmoedigingspremies.


Bij de opmaak van de begroting hadden we grote bedenkingen geplaatst bij een aantal besparingen in het onderwijs, bij de invoering van de vervangingsstop bij de Vlaamse overheid, bij de lineaire besparing op werkingskosten, bij de afwezigheid van beleidsruimte voor overleg met de personeelsvakbonden en - laatst maar niet in het minst - bij de besparing op de Vlaamse aanmoedigingspremies.

Deze bedenkingen blijven meer dan ooit geldig. Het Vlaams ABVV dringt er in elk geval op aan om deze maatregelen te heroverwegen. De goede werking van de overheidsdiensten moet verzekerd blijven!

Bovenal dringen we er op aan dat de besparingen op de aanmoedigingspremies worden weggewerkt.
De werknemers tillen daar zwaar aan. Zo slaagden we er in op amper 10 dagen tijd, samen met de andere vakbonden, 50.000 handtekeningen te verzamelen. Dit maakte vooralsnog weinig indruk op de regering. Wat we als werknemersorganisatie vragen is nochtans geen buitensporige eis. Het verschil tussen het voorziene budget en de verwachte premievragen bedraagt amper 4,6 miljoen euro en is dus is vrij klein te noemen. Een relatief klein bedrag voor de regering, maar een wereld van verschil voor de vele werknemers en werkneemsters die op die manier arbeid en zorgtaken beter kunnen combineren.

Het lijkt ons absurd om nu te besparen op de premies en straks de beleidsruimte te verkwanselen aan een  buitensporige korting op de personenbelasting!

Contact

  • Nora Cassiers - Persdienst - 02 506 82 43