Vlaamse regering zet werknemers in de kou met minder geld voor zorgkrediet

25/03/05 - Vlaams ACV en ABVV zijn zwaar ontgoocheld over de beslissing van de Vlaamse regering om dit jaar inderdaad te besparen op de Vlaamse aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdkrediet in de privé-sector. Hiermee worden werknemers in de kou gezet. Alle hoop is nu gericht op de Vlaamse parlementairen. Alleen zij kunnen de regering nog terugfluiten.


De Vlaamse regering zal niet de nodige middelen voorzien om de Vlaamse aanmoedigingspremies voor zorgkrediet in de privé-sector toe te kennen zoals oorspronkelijk afgesproken was. Ze beperkt de duur van de Vlaamse premie tot 1 jaar. De leeftijd van de kinderen wordt geplafonneerd op 7 jaar.

De voorbije maanden tekenden de Vlaamse vakbonden hevig protest aan tegen de op stapel staande beslissing. Dit heeft gedeeltelijk resultaat opgeleverd. De besparing is uiteindelijk minder drastisch dan eerst gepland; er komt voorlopig geen vermindering van de premiebedragen. Desalniettemin zet de Vlaamse regering werknemers in de kou. Zorgkrediet betekent iets in het leven van heel veel mensen, in eerste instantie dezen die met acute zorgnoden worden geconfronteerd. 

Vlaams ABVV en ACV zullen nu de Vlaamse parlementairen aanspreken om deze beslissing voor 2005 alsnog te herroepen. Zij kregen van ons reeds een argumentarium én de ongezouten mening van werknemers die via e-mail hun ongenoegen uitten. Een greepje uit de talrijke reacties:
“Alleenstaande ouders die zo al hard moeten knokken, zijn nogmaals de zwaarste slachtoffers.”
“Als jonge moeder vind ik het belangrijk om het eerste jaar van je kind van dichtbij mee te maken. Je moet nu al financieel sterk staan om dit te kunnen en als de premies dan nog gaan verlaagd worden, zal dit maar voor weinig mensen weggelegd zijn.”
“Als mijn moeder in een rusthuis of verzorgingsinstelling terechtkomt of thuiszorg krijgt, dan kost zij nog meer aan de overheid.”

De Vlaamse vakbonden zullen er in elk geval voor ijveren dat in de begroting 2006 opnieuw voldoende geld wordt uitgetrokken om arbeid en gezin op een menswaardige manier te kunnen combineren. In het Vlaams regeerakkoord stond trouwens uitdrukkelijk dat werk zou gemaakt worden van een betere combinatie arbeid, gezin, sociaal engagement en vrije tijd.

Contact

  • Nora Cassiers - Persdienst - 02 506 82 43