De zingende werkgeverszaag

13/10/2010 - Werkgeversorganisatie VOKA neemt opnieuw de aanmoedigingspremies voor werknemers onder vuur. De drie vakbonden reageren: "beste werkgeversorganisaties, voer uit wat jullie allang beloofden!"


VOKA spant de zaag

Met een opiniestuk in De Tijd over "activerende premies" spande VOKA de werkgeverszaag over de besparingen in de Vlaamse premies voor ouderen en gehandicapten en het met rust laten van de Vlaamse aanmoedigingspremies.

"Hangmatliggend" Vlaanderen moet het weten: een evenwichtige combinatie werk-zorg-privé, weg ermee!

Werkbaar werk? Daar praten wij werkgevers niet (graag) over!

Omdat de auteurs kort door de bocht gaan, deze reactie.

50+ premie

Voor een 50+-premie moet gekozen worden voor één kassa: de Vlaamse of de federale. Maar kiezen is in deze niet verliezen: de federale premie levert meer op en loopt langer. Niet de werkgever, wel de Vlaamse begroting bespaart.

Vlaams 50+-beleid, federaal betaalt. Van financiële responsabilisering gesproken…

Oudere werkzoekenden

Voor en na de crisis bedroeg de aanwervingskans voor een oudere werkzoekende nooit meer dan 5%. Werkgevers vegen dus best eerst voor eigen deur in plaats van oudere werkzoekenden met de vinger te wijzen.

Regering, activeer de werkgevers om ouderen aan te werven!

Personen met een handicap

Vanaf nu wordt vijfjaarlijks nagegaan of de premie voor werkpostaanpassingen voor personen met een handicap nog moet worden uitgekeerd. Werkgevers zijn boos...

Mag effectiviteit en efficiëntie van beleid plots niet meer gemeten worden?

Opleidingscheques

De gevolgen voelen de werkgevers pas laat, de werknemers voelen de besparingen in de opleidingscheques direct: nu al 1,3 miljoen euro .

De gemeenschappelijke Pact 2020-doelstelling rond levenslang en levensbreed leren (15%, anno 2010 7%) wordt aan de kant geschoven.

Mantelzorg

De studiedienst van de Vlaamse regering en de werkgevers uit de zorgsector beklemtoonden onlangs het belang van mantelzorg in de ganse zorgketen en de hoofdrol die 50-plussers daarin spelen.

De Vlaamse aanmoedigingspremies, dankzij VESOC-akkoorden in het leven geroepen, zijn een belangrijke hefboom in de organisatie van deze mantelzorg en in het betaalbaar houden ervan.

Combinatie werk-zorg-privé

Door het faciliteren van de combinatiemogelijkheden werk-zorg-privé via formules van tijdkrediet en loopbaanonderbreking blijft de werkzaamheidsgraad bij vrouwen toenemen.

Nog een oproep

Beste werkgeversorganisaties, voer uit wat jullie allang beloofden.

  • Maak werk van leeftijdsbewust personeels- en aanwervingsbeleid.
  • Zorg voor een kwaliteitsvol outplacement dat écht naar werk en niet naar werkloosheid leidt.
  • Innoveer jullie arbeidsorganisatie.
  • Respecteer de vraag van ‘jullie’ minister Philippe Muyters (N-VA, ex-VOKA) om het “uitgeperste citroenmodel, dat ons arbeidsmarktmodel kenmerkt, via een betere spreiding van de werkdruk en via meer ruimte voor zorgverlof of tijd voor opleiding te vervangen door het ‘vitaminerijk sinaasappelmodel’.”
  • De regeringsverklaring bevat een uitnodiging om een werkbaarheidsakkoord mogelijk te maken. Wij gaan zeer graag op deze uitnodiging in, jullie ook?


Deze tekst verscheen als gezamenlijk opiniestuk van Vlaams ABVV, ACV en ACLVB in ‘De Tijd‘ van 13 oktober 2010.

Lees ook

Zoek op trefwoord

aanmoedigingspremies werkgevers