Vlaamse regering snoeit in jobs voor langdurig werklozen

19/10/2010 Persbericht - De Vlaamse regering wil duizend DAC-jobs in de social profit schrappen. De drie vakbonden vragen de Vlaamse parlementsleden deze absurde besparingen weg te stemmen.


Vlaamse begroting 2011 snoeit DAC-jobs

In het kader van de opmaak van de begroting 2011 keurde de Vlaamse regering het programmadecreet principieel goed. Duizend jobs voor DAC-werknemers gaan verloren, en de Volkshogescholen zien hun subsidies teruggeschroefd. Vlaams minister van Begroting Muyters (N-VA) en de regering vinden enkel een minteken op de rekenmachine bij het opmaken van begrotingen.

Het programmadecreet bevat een voorstel van Vlaams minister van Werk Muyters (N-VA) om de tewerkstelling in het kader van het Derde Arbeidscircuit (DAC) af te bouwen. Dit is een tewerkstellingsprogramma waarbij (langdurig) werkzoekenden aan het werk worden geholpen in de social profitsector.

Als de regering doorzet en het Vlaams Parlement haar daarin volgt, betekent dit: 

  • Voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk: geen subsidies meer voor de vervanging van (geregulariseerde) DAC-werknemers.
  • Voor de 800 plaatsen in het DAC die nog niet werden geregulariseerd: afbouw van de jobs. Voor de 1000 zittende werknemers wordt een overgangsregeling aangekondigd die hen rechtszekerheid moet bieden.

Zwakste werknemers betalen de rekening

Uitgerekend op een ogenblik dat de arbeidsmarkt zich nog echt moet herpakken worden tewerkstellingskansen voor de zwakste werknemers op de arbeidsmarkt met 800 plaatsen afgebouwd.

Tel daarbij de structurele onderfinanciering van andere werkervaringsprogramma’s zoals WEP Plus en je weet wie de rekening betaalt: de werknemers met de zwakste kansen op de arbeidsmarkt.

Is dat het sterke en slagkrachtige Vlaamse arbeidsmarktbeleid dat beloofd werd en wordt?

Pact 2020 in de vuilbak?

De besparingen in de opleidingscheques zijn nog vers van de pers en het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt een tweede maal dubbel en dik gepakt, nu door minister van Cultuur Schauvliege (CD&V): geen subsidies voor de vervanging van DAC-werknemers en een drastische vermindering van subsidies voor de Volkshogescholen.

De gemeenschappelijke doelstellingen uit het Pact 2020 over het levenslang en levensbreed leren worden hierdoor duidelijk op de lange baan geschoven. Het Pact 2020 dreigt zo inderdaad niet meer dan een beduimeld vodje papier te worden.

Schrap deze absurde besparingen

Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB nemen het niet dat het opnieuw de zwakste werknemers zijn die door de besparingen worden getroffen en dat gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen met de voeten worden getreden.

Wij eisen dat de regering deze absurde besparingsmaatregelen schrapt en vragen de Vlaamse parlementsleden dit programmadecreet niet te stemmen.


Lees ook

Zoek op trefwoord

begroting Vlaamse Regering