Jobkorting afgeschaft: werknemers betalen opnieuw de prijs

23/11/2010 Persbericht - De Vlaamse regering bespaart opnieuw op de rug van de meest kwetsbare werknemers. Het Vlaams ABVV eist hierover dringend sociaal overleg met de regering en compensaties voor de getroffen werknemers.


Zoveelste besparing bij werknemers

De Vlaamse regering besliste om de jobkorting ten gunste van werkenden met een laag inkomen volledig te schrappen vanaf 2011.

Het Vlaams ABVV pikt het niet dat zonder enige vorm van voorafgaand sociaal overleg zomaar 75 miljoen euro wordt weggesaneerd ten nadele van werknemers, en dan nog de werkenden met de laagste inkomens.

Het is bovendien de zoveelste maatregel op rij ten nadele van werknemers. Na de halvering van het budget voor de opleidingscheques voor werknemers, de ballonnetjes om het DAC-tewerkstellingsprogramma te laten uitdoven, de voorgenomen besparing op de aanmoedigingspremies tijdskrediet (social profit, overheid, privésector) …

Vlaams ABVV eist compensaties

Het Vlaams ABVV eist daarom:

  • dat de Vlaamse regering dringend sociaal overleg start via het bijeenroepen van het Vlaams Sociaal Economisch Overlegcomité (VESOC)
  • dat de Vlaamse regering zich daarbij engageert tot structurele compensaties ten voordele van de getroffen groepen, met name de werknemers met een laag inkomen
  • dat de Vlaamse regering zich formeel engageert tot alternatieven voor de besparingen op de aanmoedigingspremies die in de ontwerpbegroting van Werk zijn ingeschreven.

Zoek op trefwoord

aanmoedigingspremies jobkorting Vlaamse Regering