Vlaams ABVV wil wel nog weten van industrie in Vlaanderen

Persbericht 11/05/2011 - Het Vlaams ABVV betreurt de speculatie van Bekaert-ceo Bert De Graeve in Knack over een mogelijk vertrek van Bekaert uit België.


Dit terwijl Bekaert eind maart van dit jaar nog investeringen aankondigde in een nieuw hoofdkwartier en kantoorgebouw in Zwevegem en een uitbreiding van de energiecapaciteit.

Uitspraken zijn politiek geïnspireerd

De uitspraken van Bert De Graeve lijken daarom in de eerste plaats politiek geïnspireerd te zijn om druk uit te oefenen op de Vlaamse regering die momenteel de laatste hand legt aan haar witboek industrieel beleid.

Het Vlaams ABVV heeft er alle begrip voor dat ook de werkgevers hun standpunten willen kenbaar maken bij de overheid, maar betreurt dat dit steeds vaker gepaard moet gaan met paniekzaaierij. Uitspraken zoals die van Bert De Graeve of ex-Vokatopman Peter Leyman enkele maanden geleden over de industrie in Vlaanderen zenden een verkeerd signaal naar de bevolking en naar buitenlandse investeerders en zijn daarom onverantwoord.

Een toekomst voor de industrie in Vlaanderen

Het Vlaams ABVV is reeds lang vragende partij voor een sterk en overlegd industrieel beleid om het behoud en de uitbreiding van productieve activiteiten in Vlaanderen te kunnen garanderen. We nodigen de werkgevers en de Vlaamse regering dan ook uit om samen met de vakbonden een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen om te zetten naar acties op het terrein.

Zonder de aandacht voor het beheersen van de productiekosten uit het oog te verliezen, is het voor ons duidelijk dat dit industrieel beleid moet vertrekken vanuit het versterken van de innovatiekracht in Vlaanderen. Een gezond industrieel beleid investeert daarom best in opleiding, onderzoek en in het vinden van antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen.

Lees ook

Zoek op trefwoord

industrie