Ecologiepremie: gebrek aan interesse of gebrek aan visie?

18/01/2012 Persbericht - Steeds minder bedrijven maken gebruik van de ecologiepremie. Het Vlaams ABVV waarschuwt echter voor voorbarige conclusies. Wat is de echte oorzaak van dit probleem?


Het probleem is niet dat de reglementering te streng is, maar wel dat de overheid de bedrijven onvoldoende stimuleert om groene investeringen te doen, desnoods met een stok achter de deur.

Waarom wordt de ecologiepremie minder gebruikt?

Met de ecologiepremie ondersteunt de Vlaamse overheid bedrijven die milieuvriendelijke investeringen doen.

  • In 2010 werd voor 120 miljoen euro subsidies uitgedeeld
  • In 2009 zelfs voor 160 miljoen euro.
  • Vorig jaar kwam aan die populariteit echter plots een einde. Hoewel er een budget van 102 miljoen euro was voorzien, vroegen bedrijven slechts voor 12 miljoen euro steun aan.

In tegenstelling tot wat her en der beweerd wordt, ligt de oorzaak van die terugval niet in een te strenge reglementering. In 2011 werd de toekenning van de ecologiepremie immers sterk versoepeld. Voordien werd er met een wedstrijdformule gewerkt, waarbij enkel de meest milieuvriendelijke technologieën werden gesteund. Deze wedstrijdformule werd op vraag van werkgeversorganisatie Voka afgeschaft.

Sinds 2011 kan elk bedrijf dat in een bepaalde technologie investeert (die voorkomt op een lijst van ongeveer 150 technologieën) zeker zijn van steun. Op die lijst komen zonnepanelen echter niet voor. De dalende populariteit van de ecologiepremie is dus niet te wijten aan de te strenge voorwaarden, maar simpelweg aan het verdwijnen van één technologie uit de lijst: zonnepanelen.

Voor 2011 konden bedrijven bovenop de riante groenestroomcertificaten ook nog eens tot 50% van de kost van zonnepanelen laten betalen door de belastingbetaler. De tientallen miljoenen ecologiepremie gingen in 2010 en 2011 bijna geheel naar de gesubsidieerde plaatsing van zonnepanelen.

Hoe de ecologiepremie beter gebruiken?

Voor het Vlaams ABVV zijn de limieten van het huidige subsidiebeleid bereikt.

“Het wordt tijd dat Vlaams minister-president Kris Peeters eindelijk echt werk maakt van zijn belofte in het regeerakkoord om deze steunmaatregelen te kaderen in een masterplan groene economie,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

In plaats van 150 technologieën te steunen, moet de regering keuzes durven te maken door enkel die technologieën te ondersteunen die in de toekomst verplicht zullen worden (‘top runner model’). Bedrijven die daartoe nu reeds de stap zetten, worden dan beloond met een ecologiepremie; die weer uitdooft naarmate de technologie de nieuwe wettelijke norm is geworden.

“Zo zal de incentive bij de bedrijven om van de steunmaatregel gebruik te maken en daadwerkelijk te investeren meer dan groot genoeg zijn,” besluit Copers.

Contact

  • Pieter  Verbeek - Adviseur  - 02 506 22 22
  • Mehdi Koocheki - Adviseur  - 02 506 82 15

Zoek op trefwoord

overheidssteun subsidies werkgevers