Vlaams loopbaanakkoord: klemtoon niet op strengere aanpak werklozen

23/01/2011 Persbericht - In tegenstelling tot wat sommige mediaberichten doen uitschijnen, is het nieuwe Vlaamse loopbaanakkoord nog niet rond en ligt de nadruk niet op een eenzijdig plichtenverhaal van werklozen.


Het Vlaams loopbaanakkoord dat de Vlaamse werknemers- en werkgeversorganisaties momenteel voorbereiden, is in zijn finale fase. De besprekingen met de Vlaamse regering in het VESOC worden de komende weken afgerond.

Voor het Vlaams ABVV moet dit loopbaanakkoord in de eerste plaats kansen bieden aan werknemers en werkzoekenden, zowel ouderen als jongeren, om langer aan de slag te blijven. De onevenwichten uit het federaal regeerakkoord kunnen via dit Vlaamse loopbaanakkoord voor een stuk worden bijgespijkerd.

“Het is dus fout het ontwerp van loopbaanakkoord te lezen als een strengere aanpak van werklozen,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, die mee over het akkoord onderhandelde. “Terwijl het federale regeerakkoord de nadruk legt op het sanctioneren van werkzoekenden, willen wij dat het Vlaams loopbaanakkoord inzet op een positieve begeleiding, niet alleen van ouderen maar ook van jongeren. Op begeleiding op maat én op het mogelijk maken van langer werken, eerder dan het blind verplichten en sanctioneren.”

Vandaag moeten werkzoekenden sowieso beschikbaar zijn tot 58 jaar. Het Vlaams loopbaanakkoord wil hen de broodnodige begeleiding naar werk bieden, volgens een aparte aanpak op maat die rekening houdt met hun ervaring. Er wordt ook gesleuteld aan de premie voor de werkgevers en er wordt eindelijk werk gemaakt van het stimuleren van werkbaar werk via sectorale akkoorden.

Ook wat de jongeren betreft gaat het net om het evenwicht tussen rechten en plichten. De nadruk ligt op meer ondersteuning en begeleiding, op het bieden van een werkervaringsgarantie voor wie zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt terecht komt, op extra inspanningen voor wie in tijdelijke contracten dreigt te blijven steken.

Het Vlaams ABVV zou een akkoord nooit goedkeuren als dat eenzijdig de nadruk legt op plichten voor werkzoekenden.

Lees ook

Zoek op trefwoord

VESOC werkgelegenheidsakkoorden