Sociaal overleg versterken na bevoegdheidsoverdracht

1/02/2012 Persbericht - Vlaams Minister-President Kris Peeters wil het Vlaams sociaal overleg versterken. Het Vlaams ABVV vindt dit een positief signaal. Toch zijn er enkele bedenkingen.


Minister-President Kris Peeters wil het Vlaams sociaal overleg versterken. Het Vlaams ABVV vindt dit een positief signaal, maar wijst er op dat het in de eerste plaats aan de sociale partners zelf toekomt om dit overleg vorm te geven.

Sterk regionaal overleg houdt ook in dat het bedrijfsleven in Vlaanderen meer engagementen opneemt, bijvoorbeeld inzake tewerkstelling van jongeren of werkbaar werk voor ouderen. In elk geval moet het tot een versterking leiden van gans het sociaal overleg en dus niet tot een uitholling van het federale sociaal overleg.

Nieuwe bevoegdheden

Het is belangrijk dat de bevoegdheidsoverdracht tijdig wordt voorbereid. Het klopt dat bijkomende bevoegdheden moeten gepaard gaan met een versterking van het regionaal sociaal overleg. Het is positief dat Minister-President Kris Peeters dit erkent.

Rol van de SERV

Sterk sociaal overleg houdt meer in dan de oprichting van een Groep van 5. Overigens functioneert het dagelijks bestuur van de SERV nu al als spil van het sociaal overleg in Vlaanderen.

Engagementen van werkgevers

Sterk overleg veronderstelt minstens ook:

  • echte engagementen van het bedrijfsleven in Vlaanderen, bijvoorbeeld inzake tewerkstelling van jongeren en werkbaar werk voor ouderen, en dus overleg dat zich niet beperkt tot een flankerend overheidsbeleid
  • een valorisatie van het sectoroverleg en van het streekoverleg

Federaal overleg

Het regionaal sociaal overleg moet complementair zijn aan het federaal sociaal overleg dat uitermate belangrijk blijft omdat loon en arbeidsvoorwaarden, cao’s en arbeidsrecht terecht federale materie zijn gebleven. Het kan geenszins de bedoeling zijn om pakweg het federale IPA-overleg stokken in de wielen te steken…

Sociale partners

Het is uiteraard in de eerste plaats aan de sociale partners zelf om het sociaal overleg uit te tekenen. Daarover moet de komende maanden overleg gevoerd worden.

We herinneren eraan dat het interprofessioneel sociaal overleg in Vlaanderen in de schoot van de SERV plaats vindt, met een roterend voorzitterschap - wat een goed principe is.

Het is overigens niet duidelijk wie de Groep van 5 is die minister-president Kris Peeters voor ogen heeft, aangezien we als Vlaams ABVV nog niet werden geconsulteerd.

Zoek op trefwoord

sociaal overleg staatshervorming Vlaamse Regering