Vlaamse besparingen: Vlaams ABVV kritisch

28/02/2012 Persbericht - Het Vlaams ABVV heeft bedenkingen bij de begrotingsmaatregelen. Nu de kindpremie wordt uitgesteld vragen we extra investeringen in de bestrijding van kindarmoede.


Vlaamse fiscaliteit

Het is positief dat de Vlaamse regering het voor het eerst sinds lang aandurft om ook naar maatregelen aan de inkomstenzijde te kijken met onder meer de versnelde inning van de successierechten.

Spijtig genoeg blijft deze inspanning beperkt tot een aantal one shots, die onmogelijk als structurele bron van nieuwe inkomsten kunnen worden aangewend.

Het Vlaams parlement moet het eindelijk aandurven om een grondig debat te voeren met het oog op het uitwerken van een volwassen visie op de Vlaamse fiscaliteit.

Kaasschaaf

Het Vlaams ABVV stelt vast dat de Vlaamse regering ondanks eerdere tegengestelde verklaringen opnieuw voor een groot deel teruggrijpt naar de kaasschaaf door de niet-loonkredieten te bevriezen.

In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om een onderscheid te maken tussen werkingsmiddelen en loonkredieten. We denken bijvoorbeeld aan diensten die werken op basis van enveloppefinanciering, zoals in de social profit sterk naar voor komt.

Het Vlaams ABVV pleit daarom voor een grondige effectanalyse van deze en voorgaande besparingen op de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening en op de tewerkstelling.

Kindpremie

Ten slotte betreurt het Vlaams ABVV dat enkele goede sociale initiatieven, zoals de verhoging van de schooltoelagen, worden uitgesteld.

Wat de aangekondigde kindpremie betreft, is het Vlaams ABVV steeds een koele minnaar geweest van de huidige formule aangezien deze maatregel niet werd aangewend ter bestrijding van de kinderarmoede.

Eerder dan de kindpremie simpelweg uit te stellen, pleit het Vlaams ABVV er echter voor dat de Vlaamse regering nog dit jaar investeert in de bestrijding van kinderarmoede. Een fenomeen dat in Vlaanderen onaanvaardbaar is, crisis of niet.

Lees ook

Zoek op trefwoord

begroting Vlaamse Regering