450.000 redenen om te werken aan diversiteit, opleidingskansen en arbeidsvoorwaarden

2/03/2012 Persbericht - Vlaanderen krijgt er 450.000 vacatures bij. Maar dat is geen reden tot paniek.


Volgens VDAB-topman Fons Leroy staan we voor een scharniermoment: tussen nu en 2015 zullen er in Vlaanderen 450.000 vacatures bijkomen.

Hoewel die cijfers wat genuanceerd moeten worden, delen we die bekommernis. “Er moet nu eindelijk werk worden gemaakt van meer diversiteit, meer opleidingskansen en betere arbeidsvoorwaarden,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Nuancering

Het cijfer van die 450.000 vacatures tussen nu en 2015 verdient enige nuancering. Het is weliswaar een hoog cijfer, maar het komt niet uit de lucht vallen.

In feite vormt het geen spectaculaire breuk met het verleden: tussen 2004 en 2009 telde Vlaanderen in totaal 366.000 vacatures. De stijging naar 450.000 is dus niet zo’n grote schok.

Tweede nuancering: op jaarbasis bekeken gaat het om 90.000 in te vullen jobs. Dat is allesbehalve onoverkomelijk.

Er zijn om te beginnen de schoolverlaters: elk jaar komen er ongeveer 78.000 bij op de arbeidsmarkt. En er is ook nog de totale ‘stock’ van werklozen die momenteel 190.000 bedraagt (jonge werkzoekenden inbegrepen). Dat zou toch moeten toelaten om jaarlijks 90.000 vacatures in te vullen.

Kansen voor kansengroepen

“We ontkennen niet dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt en dat dit een probleem is,” zegt Caroline Copers. “Wel integendeel, want elke niet-ingevulde vacature is een job minder voor werkzoekenden. De toenemende (vervangings)vraag biedt kansen om de werkzaamheidskloven bij allochtonen, personen met handicap en ouderen – de kansengroepen – weg te werken.”

“Maar er is geen reden tot paniek,” besluit Copers: “Het gros van de vacatures raakt weldegelijk ingevuld en ook in de toekomst is er voldoende aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt om aan de vraag te voldoen. En dan houden we nog geen rekening met bijkomende migratie.”

Mismatch wegwerken

Om de mismatch op een sociaal rechtvaardige manier aan te pakken moet voor het Vlaams ABVV:

  • Alle talent kansen krijgen via het bevorderen van diversiteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  • De kwalificatiekloof weggewerkt worden door een betere oriëntatie en begeleiding van jongeren (wegwerken ongekwalificeerde uitstroom); via opleiding van werkzoekenden en vooral via opleiding van werkenden wat tot meer interne doorstroom moet leiden zodat er plaatsen vrijkomen onderaan de ladder (schoorsteeneffect).
  • Arbeidsvoorwaarden van sommige knelpuntberoepen aangepakt worden (meer dan 10% van knelpuntvacatures is te wijten aan slechte arbeidsvoorwaarden).

Zoek op trefwoord

arbeidsmarkt kansengroepen werkloosheid