Ongewenste intimiteiten op de werkvloer onaanvaardbaar

26/04/2012 Persbericht - Ongewenste intimiteiten horen niet thuis in bedrijven en organisaties. Het Vlaams ABVV ondersteunt de oproep van Vlaams minister Ingrid Lieten om dit probleem daadwerkelijk aan te pakken en doet extra inspanningen voor meer preventie.


Niet tolereren

“Ongewenste intimiteiten kunnen we niet tolereren, niet in onze samenleving en dus ook niet op de werkvloer. Het strookt niet met waarden als respect en gelijkwaardigheid, waarden die gelukkig breed gedeeld worden,” reageert Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Verantwoordelijkheid nemen

Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid opnemen. Ook het bedrijfsleven zelf. Want het gaat niet alleen om machtsmisbruik door individuen, het gaat er evenzeer om dat bedrijven of organisaties waarin dergelijke mistoestanden plaatsvinden ongepast reageren.

“In de bedrijven moeten initiatieven worden genomen om ieders rol in het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag op het werk te verduidelijken,” vraagt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “Dergelijke maatregelen moeten worden uitgewerkt in het kader van het sociaal overleg zoals dat vandaag gevoerd wordt in de ondernemingen,” stelt De Leeuw.

Extra sensibiliseren

“Ook als vakbond willen we onze verantwoordelijkheid opnemen,” benadrukt Caroline Copers.

“De werkvloer moet een plek zijn waar alle werknemers zich in alle opzichten veilig kunnen voelen. Het is verschrikkelijk dat dit voor vele werknemers jarenlang niet het geval was, en de toenmalige tijdgeest vormt daarvoor geen verschoning. We zullen de werknemers én onze delegees vandaag extra sensibiliseren om dergelijke praktijken aan te vechten en naar oplossingen te zoeken, in de eerste plaats via de instrumenten die dankzij het sociaal overleg voorhanden zijn, zoals vertrouwenspersonen en preventieadviseurs.”

Geen lynchjournalistiek

Het Vlaams ABVV benadrukt dat het belangrijk is dat deze problematiek in de media is gebracht. Dit maatschappelijk alarmsignaal kan niemand nog negeren, maar mag niet leiden tot lynchjournalistiek.

Preventie en snelle interventie op de werkvloer kunnen erger voorkomen. Zonder afbreuk te doen aan het recht van het slachtoffer om naar de rechter te stappen.